N 56 Kortteli 1008 Mixintie

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoon suurimman taajaman ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän keskustassa, Ison Kylätien ja Mixintien risteyksessä kaakkoisnurkassa. Alue käsittää noin puolet voimassa olevan asemakaavan mukaisesta korttelista 1008. Alue rajautuu lännessä Isoon Kylätiehen, pohjoisessa Mixintiehen ja idässä korttelinn1009.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena tehostaa Nikkilän keskustassa sijaitsevan korttelin rakentamista taajamakuvallisesti soveltuvin keinoin. Kaavalla mahdollistetaan enintään kolmekerroksisten asuintalojen rakentaminen.
Kaavatyö sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan 2016-2019

Voimaantulo

Kaava kuulutettiin voimaan 15.11.2018.
Kuulutus voimaantulosta 15.11.2018 (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 3.9.2018 § 60 hyväksynyt N56 Korttelin 1008 (Mixintie) asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja oli nähtävänä 11. syyskuuta 2018 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.
Kuulutus hyväksymisestä 13.9.2018 (pdf)

N 56 asemakaavakartta lainvoimainen

N 56 asemakaavan selostus lainvoimainen

N 56 asemakaaavan selostuksen liitteet lainvoimainen