M 2 Massbyn ratsastuskeskus

Asemakaavamuutos

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Sipoossa, Arlan tehtaan eteläpuolella Massbyntien varressa ja kuuluu Massbyn kylään. Tavoitteena on laajentaa nykyistä ratsastuskeskusta ja osoittaa alueelle muutamia rakennuspaikkoja erillisille omakotitaloille.

Yhteystiedot

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö,  Sipoon kunta
puh. 050 409 3957
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Voimaantulo

Asemakaava astuu voimaan 11.8.2022.
M2 Kuulutus voimaantulo (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on 16.5.2022 § 38 hyväksynyt ELY-keskuksen oikaisupyyntöön annetun vastineen mukaisesti korjatun asemakaavan M2 Massbyn ratsastuskeskus. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 25. toukokuuta 2022 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanvaltuuston 15.11.2021 § 131 hyväksymään asemakaavamuutokseen on tehty muutoksia ja lisäyksiä oikaisukehotuksen (UUDELY/6738/2015, 22.12.2021) johdosta. Ne alueiden osat ja merkinnät, joita on muutettu aikaisemmasta hyväksymispäätöksestä on osoitettu kaavakartalla. Muutokset on kirjattu kaavaselostukseen.

Ote Valtuuston pöytäkirjasta 16.05.2022 § 38 (pdf)
Kuulutus uudelleenhyväksymisestä 2.6.2022 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Vesi- ja viemäriverkosto
3. Voimassa oleva / poistuva asemakaava
4a Asemakaavakartta, ja asemakaavan merkinnät ja määräykset
4b Asemakaavan seurantalomake
4c Rakentamistapaohje
4d Ehdotusvaiheen vastineraportti
5a Riskiselvitys (tiivistelmä)
5b Suojaetäisyydet Arlan elintarviketehtaaseen

Aiemmat käsittelyvaiheet

Aikaisempi hyväksymisvaihe

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt oikaisukehotuksen kaavan hyväksymisestä. 

Valtuusto on päätöksellään 15.11.2021 § 131 hyväksynyt M 2 Massbyn ratsastuskeskuksen asemakaavamuutoksen.

Kuulutus hyväksymisestä, pdf

Asemakaava (pdf)
Merkinnät ja määräykset (pdf)
Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Ehdotusvaihe

Asemakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä 16.10. – 14.11.2015.

M 2 Kuulutus (pdf)

M 2 Asemakaavakartta (pdf)
M 2 Selostus (pdf)
M 2 Selostuksen liitteet (pdf)
M 2 Rakentamistapaohje (pdf)

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 27.8.2014.

Kuulutus 27.8.2014 (pdf)

M 2 Kuulutus 27.8.2014 (pdf)

Kaava-aluetta laajennettiin ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 4.6.2015.

M 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 3.6.2015 (pdf)

M 2 Kuulutus 4.6.2015 (pdf)

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin naapurustotapaaminen 10.6.2015 Massbyn ratsastuskeskuksen tallin tiloissa (Labbniityntie, Massby).