M 2 Massbyn ratsastuskeskus

Asemakaavamuutos

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Sipoossa, Arlan tehtaan eteläpuolella Massbyntien varressa ja kuuluu Massbyn kylään. Tavoitteena on laajentaa nykyistä ratsastuskeskusta ja osoittaa alueelle muutamia rakennuspaikkoja erillisille omakotitaloille.

Voimaantulo

Asemakaava astuu voimaan 11.8.2022.
M2 Kuulutus voimaantulo (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on 16.5.2022 § 38 hyväksynyt ELY-keskuksen oikaisupyyntöön annetun vastineen mukaisesti korjatun asemakaavan M2 Massbyn ratsastuskeskus. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 25. toukokuuta 2022 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanvaltuuston 15.11.2021 § 131 hyväksymään asemakaavamuutokseen on tehty muutoksia ja lisäyksiä oikaisukehotuksen (UUDELY/6738/2015, 22.12.2021) johdosta.

Ote Valtuuston pöytäkirjasta 16.05.2022 § 38 (pdf)
Kuulutus uudelleenhyväksymisestä 2.6.2022 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Vesi- ja viemäriverkosto
3. Voimassa oleva / poistuva asemakaava
4a Asemakaavakartta, ja asemakaavan merkinnät ja määräykset
4b Asemakaavan seurantalomake
4c Rakentamistapaohje
4d Ehdotusvaiheen vastineraportti
5a Riskiselvitys (tiivistelmä)
5b Suojaetäisyydet Arlan elintarviketehtaaseen