Ba 4 Bastukärr asemakaavamuutos 2

Asemakaavan muutos

Noin 127 ha asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoon Martinkylässä, Keravan rajan tuntumassa Bastukärrin työpaikka-alueella. Kaavamuutos koskee kortteleita 700 ja 706 sekä ET aluetta korttelissa 704. Kaavamuutos on tekninen ja tavoitteena on parantaa kortteleiden toimivuutta niitä yhdistelemällä.
Rakentamista ei lisätä ja korttelien toiminnot säilyvät ennallaan.

Tässä ollaan nyt

Voimaantulo

Kunnanhallitus on päätöksellään 12.9.2022 § 287 hyväksynyt BA4 Bastukärr asemakaavamuutoksen 2.
Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.
Kunnanhallitus Sipoossa 3.11.2022
Kuulutus, pdf

Hyväksymisvaihe

Kunnanhallitus on päätöksellään 12.9.2022 § 39 hyväksynyt BA4 Bastukärr asemakaavamuutoksen 2. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 20. syyskuuta 2022 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.
Kuulutus, pdf

Kaavakartta (pdf)
Selostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)
Liite 1 OAS
Liite 2 Merkinnät ja määräykset
Liite 3 Seurantalomake
Liite 4 Vastineraportti
Liite 5 Havainnekuva
Liite 6 Liikenteen toimivuustarkastelu
Liite 7 Hulevesitarkastelu

Aikaisemmat käsittelyvaiheet

Hyväksymisvaihe

Kunnanhallitus on päätöksellään 12.9.2022 § 39 hyväksynyt BA4 Bastukärr asemakaavamuutoksen 2. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 20. syyskuuta 2022 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.
Kuulutus, pdf

Hyväksytty kaava-aineisto

Kaavakartta (pdf)
Selostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)
Liite 1 OAS
Liite 2 Merkinnät ja määräykset
Liite 3 Seurantalomake
Liite 4 Vastineraportti
Liite 5 Havainnekuva
Liite 6 Liikenteen toimivuustarkastelu
Liite 7 Hulevesitarkastelu

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen 27 § mukaisesti nähtävillä 12.5.2022–13.6.2022 SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikoina. Kaavaehdotukseen voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/ba4.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti maanantaihin 13.6.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 12.5.2022 (pdf)

Kaavakartta ehdotus (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf):
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2-3. Kaavakartta, merkinnät ja -määräykset
4. Asemakaavan seurantalomake
5. Havainnekuva
6. Liikenteen toimivuustarkastelu

BA4 Hulevesisuunnitelma 

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 17.6.2021 – 2.8.2021 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) tämän aukioloaikoina sekä koko suunnitteluajan täällä kaavan verkkosivuilla.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 2.8.2021 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Vireillekuulutus 17.6.2021 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, puh. 050 409 3957
kaavoittaja Niina Tiittanen, puh 040 541 7596

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi