Ba 4 Bastukärr asemakaavamuutos 2

Asemakaavan muutos

Noin 127 ha asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoon Martinkylässä, Keravan rajan tuntumassa Bastukärrin työpaikka-alueella. Kaavamuutos koskee kortteleita 700 ja 706 sekä ET aluetta korttelissa 704. Kaavamuutos on tekninen ja tavoitteena on parantaa kortteleiden toimivuutta niitä yhdistelemällä.
Rakentamista ei lisätä ja korttelien toiminnot säilyvät ennallaan.

Kaavamuutosalue punaisella rajauksella

Voimaantulo

Kunnanhallitus on päätöksellään 12.9.2022 § 287 hyväksynyt BA4 Bastukärr asemakaavamuutoksen 2.
Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.
Kunnanhallitus Sipoossa 3.11.2022
Kuulutus, pdf

Hyväksymisvaihe

Kunnanhallitus on päätöksellään 12.9.2022 § 39 hyväksynyt BA4 Bastukärr asemakaavamuutoksen 2.
Kuulutus, pdf

Kaavakartta (pdf)
Selostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)
Liite 1 OAS
Liite 2 Merkinnät ja määräykset
Liite 3 Seurantalomake
Liite 4 Vastineraportti
Liite 5 Havainnekuva
Liite 6 Liikenteen toimivuustarkastelu
Liite 7 Hulevesitarkastelu