B15 Storörenin länsiranta

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee Lillörintien länsipuolista erillispientalojen korttelialuetta (AO-4, kortteli 255) sekä osaa vesialueesta.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa kaavaratkaisua toteuttamiskelpoisemmaksi mm. muuttamalla rakennus-, tontti- ja vesialueen rajoja sekä järjestämällä pysäköinti autosuojiin, korttelin käyttötarkoituksen pysyessä kuitenkin samana.

Voimaantulo

Sipoon kunnanhallitus on 24.5.2011 179. § hyväksynyt Storörenin länsirannan asemakaavan muutoksen. Kaava on kuulutettu voimaan 7.7.2011.

B15_Kuulutus voimaantulosta
B 15 Asemakaavakartta lainvoimainen
B 15 Asemakaavan selostus

B 15 Rakennustapaohje