N48A Laaksosuon asemakaava, 1. vaihe

Asemakaava

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Sipoon Nikkilän keskuksen itäpuolella Sedäntien varrella. Etäisyys Nikkilän keskustasta on alle kilometri. Alueen kokonaispinta-ala on noin 2,4 ha.

Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Alue (punaisella rajauksella oheisessa karttakuvassa) käsittää osan kiinteistöstä 753-423-0007-0157. Sedäntien muuttuessa kunnan kaavakaduksi asemakaava koskee lisäksi joitain tien alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Asemakaavatyöllä on tarkoitus laajentaa Nikkilän taajamarakennetta itään ja varautua näin Nikkilän seudun kasvuun.

 

Sedäntien kaava-alue punaisella rajauksella

Avaa isompi kuva klikkaamalla

N48A maisemakuva

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos oli maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 5.10.–3.11.2023 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2).

Kaavan valmisteluaineistoon voi edelleen tutustua kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tuli toimittaa kirjallisesti 3.11.2023 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 5.10.2023 (pdf)

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Kaavaselostuksen liitteet (pdf)

Aloitusvaihe

Kaava kuulutettiin vireille 17.11.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 17.11.2022 – 18.12.2022 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja yhtä nähtävillä kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 19.12.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus vireilletulosta (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

kaavoittaja Niina Tiittanen
puh. 040 541 7596

Kaavoituspäällikkö Eric Roselius
puh. 040 153 1037

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi