N48A Laaksosuontien itäpuolen asemakaava, 1. vaihe

Asemakaava

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Sipoon Nikkilän keskuksen itäpuolella Sedäntien varrella. Etäisyys Nikkilän keskustasta on alle kilometri. Alueen kokonaispinta-ala on noin 2,4 ha.

Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Alue (punaisella rajauksella oheisessa karttakuvassa) käsittää osan kiinteistöstä 753-423-0007-0157. Sedäntien muuttuessa kunnan kaavakaduksi asemakaava koskee lisäksi joitain tien alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Asemakaavatyöllä on tarkoitus laajentaa Nikkilän taajamarakennetta itään ja varautua näin Nikkilän seudun kasvuun.

 

Sedäntien kaava-alue punaisella rajauksella

Avaa isompi kuva klikkaamalla

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 5.10.–3.11.2023 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) tämän aukioloaikoina.

Kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua myös täällä kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisesti 3.11.2023 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 5.10.2023 (pdf)

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Kaavaselostuksen liitteet (pdf)

Aloitusvaihe

Kaava kuulutetaan vireille 17.11.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 17.11.2022 – 18.12.2022 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 19.12.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus vireilletulosta (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

kaavoittaja Niina Tiittanen
puh. 040 541 7596

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi