N48 A Laaksosuontien itäpuoli

Asemakaava

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Sipoon Nikkilän keskuksen itäpuolella Sedäntien varrella. Etäisyys Nikkilän keskustasta on alle kilometri. Alueen kokonaispinta-ala on noin 2,1 ha.

Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Alue (punaisella rajauksella oheisessa karttakuvassa) käsittää osan kiinteistöstä 753-423-0007-0157. Sedäntien muuttuessa kunnan kaavakaduksi asemakaava koskee lisäksi joitain tien alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Asemakaavatyöllä on tarkoitus laajentaa Nikkilän taajamarakennetta itään ja varautua näin Nikkilän seudun kasvuun.

 

Sedäntien kaava-alue punaisella rajauksella

Avaa isompi kuva klikkaamalla

Aloitusvaihe

Kaava kuulutetaan vireille 17.11.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 17.11.2022 – 18.12.2022 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 19.12.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus vireilletulosta (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilöt

kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

kaavoittaja Niina Tiittanen
puh. 040 541 7596

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi