Jokilaakson puistoalueen rakentaminen

Rakennushanke käsittää Sipoon Jokilaakson asemakaava-alueen (kaava N40) viheralueiden ja puistojen sekä Aarretorin rakentamisen. Sipoon valtuuston 7.9.2015 hyväksymä Jokilaakson asemakaava tuli voimaan 29.10.2015.

Puiston länsisivua rajaa suurimmaksi osaksi Sipoonjoki, etelässä Uudensillantie ja pohjoisessa rautatien penger. Idästä puiston reunaan on rakentumassa uusia korttelialueita. Puiston poikki itä-länsisuunnassa linjautuva Nikkiläntie katkaisee tulevan laajan puistoalueen.

Puistoalueella on muun muassa tehty nurmikkoa noin 10 000 neliön verran, rakennettu niittymäisiä kumpareita Nikkiläntien pohjoispuolelle ja istutettu noin sata puuta – mukaan lukien koristeomenapuita ja keväisin vaaleanpunaisen väreissä kukkivia rusokirsikkapuita.

 

Jokilaakson puistoalueen rakennusurakka käynnistyi keväällä 2018

Projektin alkuvaiheessa vuosien 2018–2019 aikana parannettiin muun muassa puistoalueen reittejä ja valaistusta, asennettiin uusia puistonpenkkejä sekä rakennettiin tulevaan puistokokonaisuuteen liittyviä hulevesiuomia ja altaita. Puistoalueen monipuolinen kehittäminen jatkui vuonna 2020, kun alueelle valmistui viljelypalstoja, taideteoksia ja uusi ylikulkusilta. Jokilaakson puistoalueen rakennushanke jatkuu vuonna 2021. Alueelle on suunnitteilla esimerkiksi uusi leikkipaikka pumppaamon läheisyyteen.

Kumlan silta

Joulukuun alussa 2020 valmistui uusi Kumlan silta. Kumlan silta on Jokilaakson asemakaavan (N 40) mukainen katuyhteys, joka korvaa Laaksosuontien vanhan ylikulkusillan. Rakentamiselle oli varattu talousarviossa reilu miljoona euroa, minkä sisällä pysyttiin rakennuttajainsinööri Ari Luomalan mukaan. Siltaa pitkin pääsee nyt ylittämään Sipoonjoen Jokilaaksontieltä Pornaistentielle. Sillalle rakennettiin ajokaistat kumpaankin suuntaan sekä kevyen liikenteen väylät molemmille reunoille. Vanha siltayhteys Laaksosuontieltä tullaan rauhoittamaan vuoden 2021 aikana kävelijöille ja pyöräilijöille. Jokilaakson alueelle ja Sipoonjoen ympäristöön tullaan näin lisäämään kevyelle liikenteelle ja ulkoiluun tarkoitettuja reittejä.

Jokilaakson viljelypalstat

Keväällä 2020 valmistuivat ensimmäiset alueelle suunnitellut viljelypalstat kiinteällä vesipisteellä, ja kuntalaiset ovat jo päässeet aloittamaan viljelyn Jokilaaksossa. Suuren kysynnän takia kunta laajentaa kevään 2021 aikana viljelypalsta-aluetta noin 20 uudella palstalla. Kevään mittaan valmistuvat uudet palstapaikat löytyvät nykyisten palstapaikkojen vierestä. Lisätietoja Jokilaakson viljelypalstoista ja niiden vuokrauksesta löytyy kunnan nettisivuilta, johon pääset tästä linkistä.

Jokilaakson leikkipaikka

Jokilaakson pumppaamon läheisyyteen sijoitettavan uuden leikkipaikan rakennustyöt käynnistyvät heinäkuun alkupuolella 2021. Leikkipaikan rakennusurakan on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä. Rakennustöiden aikana kohteessa tehdään maanrakennus-, viherrakennus- ja sähköalan töitä leikkipaikkaan asennettavia uusia leikkivälineitä, puistokalusteita ja puistovalaistusta varten. Teknisen valiokunnan yksimielisesti hyväksymän hankintapäätöksen mukaisesti (30.3.2021) leikkivälineiden toimittajana ja rakennusurakoitsija toimii LeikkiSet Oy.

Leikkipaikkaan asennettavat uudet leikkivälineet noudattavat muotoilultaan ja väritykseltään suurelta osin maaseututeemaa. Leikkipaikan alueelle asennetaan muun muassa hyönteisten muotoisiksi muotoiltuja jousikeinuja sekä traktorin muotoinen monitoimiväline. Lisäksi leikkipaikka tulee tarjoamaan virikkeitä esimerkiksi kiipeilyyn ja pomppimiseen.

Leikkipaikka päällystetään suurimmaksi osaksi lasten turvallisiin leikkeihin soveltuvalla kestävällä ja joustavalla turvatekonurmella. Valvonnan helpottamiseksi leikkialue rajataan suoja-aidalla ja lukituksella varustetulla käyntiportilla. Aikuisten viihtyvyys on huomioitu leikkipaikalle sijoitettavilla penkeillä.

Aarretori

Jokilaakson puiston alueeseen kuuluu myös Aarretoriksi nimetty eri toimintoja sisältävä alue. Aarretorin on suunniteltu toimivan alueen asukkaiden yhteisenä tilana ja olohuonemaisena ympäristönä, joka avautuu viereisille, toiminnallisesti monipuolisille puistoalueille. Aarretori on suunniteltu siten, että alueella pystyy järjestämään erilaisia tapahtumia esimerkiksi toripäiviä tarvittaessa. Aarretori mahdollistaa tilat myös pysyvämmille myyntikojuille, mikäli sellaiseen on tulevaisuudessa tarve.

Jokilaakson taideteokset

Syksyn 2020 aikana puistoalueelle saatiin maisemaa elävöittämään uusia taideteoksia, taiteilija Stefan Lindforsin teos Spiritus Lux ja kuvanveistäjä Ville Mäkikoskelan teos Ajasta 1 ja 2. Kunnan taidetyöryhmä on vastannut pääsääntöisesti omalla asiantuntemuksellaan hyväksyttyjen taidehankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Toisiaan lähekkäin sijaitsevat taideteokset on sijoitettu puistoalueelle niin, että Lindforsin taideteoksen löytää Uudensillantien kupeesta ja Mäkikoskelan teoksen puolestaan Juhlatalon edustalta. Molempia teoksia pääsee ihailemaan vapaasti.

 

Lisätietoja:

Lue lisää N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaavasta.

Kari Ojamies, Kunnanpuutarhuri, kari.ojamies (at) sipoo.fi

Seuraa meitä Sipoo rakentaa ja kehittää -Facebookissa!