Rakennusjärjestys

21.11.2007 rakennusjärjestys.pdf


Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen

HYVÄKSYMINEN

Sipoon kunnanvaltuusto on päätöksellään 11.12.2017 § 129 hyväksynyt rakennusjärjestyksen. Hyväksymispäätöksestä on valitettu.

Valtuuston hyväksymä rakennusjärjestys

 

EHDOTUSVAIHE

Rakennusjärjestyksen uudistaminen on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asukastilaisuus rakennusjärjestyksen uudistamisesta järjestetään torstaina 19.10.2017 kello 18.00 alkaen Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2, Söderkulla). Tervetuloa kuuntelemaan sekä keskustelemaan sisällöstä yhdessä hankkeen ohjausryhmän ja työryhmän edustajien kanssa - eli osallistumaan rakennusjärjestyksemme uudistamiseen.

Rakennusjärjestysehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:n mukaisesti nähtävillä 6.10.–6.11.2017 välisenä aikana Sipoon kunnan Infossa, Kuntalassa (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä) sekä kunnan kotisivuilla, www.sipoo.fi. Mahdolliset kirjalliset muistutukset rakennusjärjestysehdotuksesta tulee toimittaa 6.11.2017 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kunnanhallitus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi . Kirjoita aihekenttään ”Rakennusjärjestyksen uudistaminen”. 

Rakennusjärjestysehdotus

Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta, 3.10.2017

Vastineet rakennusjärjestysluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

Luonnosvaiheen jälkeen muutetut määräykset ja niiden perustelut

Vaikutusten arviointi/sivuasunnot ja käyttötarkoituksen muutokset

Muistio rakennusjärjestyksen lainmukaisuudesta 

 

LUONNOSVAIHE

Rakennusjärjestysluonnos on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 3.6.-4.7.2016 välisenä aikana. Rakennusjärjestysluonnoksesta on pyydetty myös lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Asukastilaisuus rakennusjärjestyksen uudistamisesta järjestettiin 14.6.2016 vanhalla kunnantalolla. Rakennusjärjestyksen uudistamisprosessi jatkuu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotulla tavalla.

Rakennusjärjestysluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestystä uudistetaan vuosien 2013–2017 aikana. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnistetty laatimalla lähtökohtia ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä) viraston aukioloaikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi koko prosessin ajan tutustua myös kunnan verkkosivuilla. Asiakirjaa päivitetään tarvittaessa prosessin aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kunnan asukkaat, maanomistajat, yritykset ja yhdistykset ja muut osalliset voivat kirjallisesti esittää mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä aikanaan rakennusjärjestysluonnoksesta ja rakennusjärjestysehdotuksesta.

Mahdolliset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat osallisten kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostiosoitteeseen rakennusvalvonta@sipoo.fi.

Lisätietoja antaa rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, puh. 09 2353 6820, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

På svenska

Viimeksi muokattu 07.03.2018