Tietoa pohjavesialueista vesi.fi -sivustolla

Tältä sivulta saat tietoa Suomen pohjavesialueista ja pohjavesialueiden luokittelusta. Antoisat pohjavesimuodostumat on rajattu pohjavesialueiksi, jotka jaetaan kolmeen luokkaan niiden käytön ja merkityksen mukaan. Pohjavesialueet pitää ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa.

Suomessa on noin 5000 pohjavesialuetta, joista noin kolmannes on Lapin ELY-keskuksen alueella. Niukimmin pohjavesialueita on Ahvenanmaalla, Pirkanmaalla sekä Pohjois- ja Etelä-Savon ELY-keskusten alueella.