Kiinteistötoimitukset

Vanha Rajapyykki

Maanmittauslaitos suorittaa kaikki kiinteistötoimitukset Sipoon kunnan alueella. Kiinteistötoimituksia on esimerkiksi: kiinteistöjen lohkomiset, kiinteistöjen rajojen käynnit, yksityistietoimitukset ja rasitetoimitukset. Maanmittauslaitos ylläpitää myös kiinteistörekisteriä Sipoon kunnan alueella ja huolehtii kirjaamisasioista. Kiinteistöjen lainhuudot, vuokraoikeudet ja kiinnitykset kirjataan kiinteistörekisteriin.

Kiinteistötoimitukset haetaan suoraan maanmittauslaitokselta.

Asemakaava-alueilla hävinneen rajamerkin sijaintia voi tiedustella ensin kunnasta.

Toimi näin

Kiinteistötoimituksia tulee hakea suoraan maanmittauslaitokselta. Kiinteistötoimituksista peritään maanmittauslaitoksen taksojen mukaiset maksut.

Kenelle ja millä ehdoin

Kiinteistön omistajalla on oikeus hakea kiinteistölleen kiinteistötoimitusta. Mikäli kiinteistöistä on luovutettu tai myyty määräala niin lohkominen käynnistyy automaattisesti lainhuudon myötä.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Tausta ja lainsäädäntö


Kiinteistsön muodostumislaki - Fastighetsbildningslagen 1995/554 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554