Sipoon Kulttuurisuunnitelma

Tästä pääset helposti tutustumaan mitä Sipoosta löytyy tällä hetkellä kulttuurin saralla ja mitä toimenpiteitä on kehitteillä tulevaisuutta ajatellen. Sipoon kunnan kulttuurisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa syksyllä 2020.

Suunnitelmassa on keskitytty tunnistamaan kulttuuritoiminnan nykytila sekä sen pohjalta syntyvät kehittämistarpeet kunnan kasvutekijät huomioiden. Sipoo on viihtyisä ja luonnonläheinen kulttuurikunta. Sipoolaisilla on voimakas side kulttuuriin, ja enemmistö sipoolaisista pitää suhdettaan kulttuuriin tärkeänä. Kulttuurisuunnitelman kyselyssä kävi ilmi, että jopa 90 % sipoolaisista käy vuosittain vähintään yhdessä kulttuuritapahtumassa. Asukkaat kokevat Sipoon vahvuuksiksi yhteistyö, viihtyisä ympäristö ja luonnonläheisyys, kaksikielisyys sekä kulttuuritoimijoiden olemassaolo ja ammattitaito.

Kunnan vastuulla on varmistaa, että kunnassa on monipuolinen kulttuuritarjonta, joka huomioi eri ikäryhmät, kieliryhmät ja palvelujen saavutettavuuden. Kulttuurin tehtävä on vahvistaa paikallista identiteettiä vaalimalla perinteitä ja kehittämällä niitä osaksi uusien kuntalaisten elämää.

Yhteystiedot

Sähköposti

kulttuuri@sipoo.fi

Verkkosivu