Rekisteröidyn oikeudet / Tietosuoja.fi

Kun rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja, sen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröityjen tietosuojaoikeuksien toteuttamiseksi. Sen on myös helpotettava rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä.

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla.