Rannan ruoppaus

Verkkosivulla on tietoa rannan ruoppaukseen liittyvästä ilmoitusmenettelystä ja ohjeita ruoppausmassojen sijoittamisesta, työn ajoittamisesta sekä ruoppauksen haitoista ja niiden välttämisestä.