POMAKE-hankkeen tutkimusraportti, osa II: Pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvitys.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Etelä-Suomen yksikkö on tehnyt geologisen rakenneselvityksen Norrkullan, Nikukällan ja Söderkullan pohjavesialueille. Nikukällan ja Söderkullan pohjavesialueet ovat I luokan pohjavesialueita ja Norrkullan pohjavesialue on II luokan pohjavesialue.