POMAKE-hankkeen tutkimusraportti, Osa I: Maatalouselinkeinoa koskevat havainnot

Tämä raportti vetää yhteen tuloksia vuoden 2014 aikana Inkoossa ja Sipoossa tehdyistä pohjavesialueiden rakenneselvityksistä sekä näiden tuottaman tiedon merkityksestä ja hyödyntämismahdollisuuksista maatalouselinkeinon kannattavuuden edistämiseen.