Pohjavesien turvaaminen ymparisto.fi -sivustolla

Suomen pohjavedet ovat pääosin laadultaan hyviä mutta ihmisen toiminnot voivat heikentää pohjavesien laatua. Pohjavesien suojelu perustuu ennakointiin kaikessa toiminnassa niin kotitaloudessa kuin yritystoiminnassa. Ympäristöhallinnon verkkosivuilla voit lukea lisää Suomen pohjavesistä sekä tutustua pohjavesialueen suojelusuunnitelmiin.