Pohjavesien tila ymparisto.fi -sivustolla

Suomessa on runsaasti laadukasta pohjavettä. Pohjaveden riskit tiedostetaan ja niitä torjutaan. Paikallisia