Maahanmuuttotaustaiset oppijat (OPH)

Maahanmuuttotaustaisten oppijoiden kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tavoitteena on antaa heille kielellisiä ja muita valmiuksia toimia yhdenvertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä antaa edellytyksiä jatko-opiskeluun ja työllistymiseen.