Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta

Vieraslajilaki kieltää vieraslajin pitämistä, kasvattamista ja kylvämistä tavalla, jolla vieraslaji voi päästä ympäristöön. Vierasperäisten kasvi- ja eläinlajien levittäminen luontoon on kiellettyä Luonnonsuojelulain nojalla, jos on olemassa vaara että lajeista muodostuu pysyvä kanta.