Kielikylpyyn lähteminen

Kielikylpyyn voi osallistua lapsi jonka äidinkieli on suomi.