Ilmoitus vähäisten ampumaratojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitat ulkona sijaitsevan ampumaradan toiminnasta, jolla

  • ammutaan enintään 10 000 laukausta vuodessa,
  • ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.

Ilmoituksen teet ympäristölupahakemuksen sijaan, kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

  • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
  • Lomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
  • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
  • Viranomaiselle voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomakkeen toimitustiedot