Ilmoitus sahojen, varikoiden sekä kiinteiden eläintarhojen ja huvipuistojen toiminnasta

Lomakkeella ilmoitat sahalaitoksen, yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikon tai vastaavan kokoisen työkonevarikon toiminnasta. Ilmoitat lomakkeella myös kiinteän eläintarhan ja huvipuiston toiminnasta.

Tee ilmoitus ympäristölupahakemuksen sijaan silloin kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

  • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
  • Lomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
  • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
  • Voit tarvittaessa jättää viranomaiselle uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomakkeen toimitustiedot