Ilmoitus pienimuotoisesta koneellisesta kullankaivuusta

Lomakkeella ilmoitat pienimuotoisesta koneellisesta kullankaivuusta. Pienimuotoista koneellista kullankaivuuta on, kun

  • kaivettavien maamassojen määrä on alle 500 m3 vuodessa pintamaat mukaan lukien ja
  • työskentelyaika on enintään 50 vrk vuodessa.
  • toimintaan ei myöskään tarvita vesilain mukaista lupaa tai oikeutta.

Ilmoitus tehdään ympäristölupahakemuksen sijaan silloin kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

  • Toimita ilmoitus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
  • Lomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
  • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
  • Viranomaiselle voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomakkeen toimitustiedot