Ilmoitus elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnasta

Lomakkeella ilmoitat sellaisen elintarvike- ja rehuteollisuuslaitoksen toiminnasta, jonka jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle. Elintarvike- tai rehuteollisuuslaitoksen tuotantokapasiteetin on vastattava ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisia kynnysarvoja. Ilmoitus tehdään ympäristölupahakemuksen sijaan, kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

  • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
  • Täytä lomake huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
  • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
  • Voit tarvittaessa jättää viranomaiselle uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Lomakkeen toimitustiedot