Ilmoitus eläinsuojan toiminnasta ja liitelomakkeet

Lomakkeella ilmoitat eläinsuojan toiminnasta. Eläinsuoja on ilmoituksenvarainen jos eläinmäärä tai eläinyksikkömäärä on lomakkeen täyttöohjeen sivulla 3 - 4 luetellun mukainen.

Ilmoitus tehdään ympäristölupahakemuksen sijaan, kun ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn vaatimukset täyttyvät.

  • Toimita ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.
  • Lomake kannattaa täyttää huolellisesti, sillä sitä voi täydentää vain yhden kerran.
  • Jos ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, ilmoitus jätetään käsittelemättä eikä toimintaa voi aloittaa.
  • Viranomaiselle voi tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen. Tällöin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Liitelomakkeet:

  • Eläinsuojataulukot (6045a) liitelomakkeella ilmoitat tiedot eläinmääristä, liete- ja virtsasäiliöistä, kuivalantalasta, kuivikepohjasta, lannan muusta käsittelystä, polttoainesäiliöistä sekä säilörehun ja kemikaalien varastoinnista. Toimita lomake kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eläinsuojien ilmoituslomakkeen liitteenä.
  • Vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen (6045b) liitelomakkeella ilmoitat tarpeesta poiketa ilmoituksenvaraisia eläinsuojia koskevan asetuksen (138/2019) liitteen 1 mukaisesta etäisyysvaatimuksesta hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Vähimmäisetäisyydestä poikkeamista on mahdollista hakea laajennettaessa jo toiminnassa olevaa eläinsuojaa ja lannan varastointitilaa. Toimita lomake kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eläinsuojien ilmoituslomakkeen liitteenä.

Lomakkeen toimitustiedot