Hakemus talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi

Asetus ei koske kiinteistöjä, joissa on kuivakäymälä ja syntyvien harmaiden jätevesien määrä on vähäinen (ts. kantovesi tai siihen verrattavissa oleva vesimäärä). Rajatapaukset, onko jätevesimäärä vähäinen vai ei, ratkaisee ympäristönsuojelutarkastaja. Vähäisetkään jätevesimäärät eivät saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa ja jätevesiä ei saa johtaa esim. suoraan pintavesiin.

Automaattisesti jätevesien puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Myös erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevat, esimerkiksi työttömät ja pitkäaikaissairaat, voivat saada hakemuksesta poikkeuksen puhdistusvaatimusten noudattamisesta. Poikkeusta voi hakea myös, jos kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella ja ympäristöön kohdistuva kuormitus on vähäistä. Poikkeusta haetaan kunnalta ja se myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lomakkeen toimitustiedot

Sipoon kunta, Ympäristövalvonta
PL 7
04131 SIPOO