Sipoonkorven kansallispuisto

Lajistoltaan Sipoonkorven kansallispuisto on erittäin rikas ja siellä on tavattu noin 100 uhanalaista tai silmälläpidettävää lajia.

 

Sipoonkorven kansallispuisto on Suomen 36. kansallispuisto ja se perustettiin maaliskuussa 2011. Pinta-alaltaan 1 857 ha kokoinen alue muodostaa pirstaleisen kansallispuiston jota on tarkoitus myöhemmin täydentää ja yhtenäistää julkisoikeudellisten yhteisöjen mailla. Sipoonkorven kansallispuiston perustamisella suojellaan eteläisen Suomen metsä-, kallio-, suo- ja perinneympäristöjä, jotka ovat luontoarvoiltaan kansainvälisesti merkittäviä.