Natura 2000

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Sipoon Natura 2000 -alueet

Sipoossa on Natura 2000 -alueita yhteensä 2093,5 hehtaaria. Osa Sipoon luonnonsuojelualueista kuuluu myös Natura 2000 -verkostoon, mutta eivät kuitenkaan kaikki, koska tätä ei ole katsottu EU:n edellyttämien suojelutavoitteiden kannalta tarpeelliseksi. Toisaalta suurinta osaa Natura 2000 –alueista ei ole suojeltu luonnonsuojelulain nojalla, koska alueiden riittävä suojelu on arvioitu voitavan toteuttaa muiden lakien, kuten vesilain tai maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

 

Sipoon Natura 2000 -alueita ovat: