Metsähallitus tiedottaa: Sipoonkorven kansallispuiston uudet palvelut saaneet suuren suosion

Metsähallituksen toteuttamat uudet reitit, taukopaikat, esteetön reitti ja laajennetut sekä uudet pysäköintialueet ovat lisänneet kävijöiden tyytyväisyyttä kansallispuiston palveluihin. Sipoonkorven kansallispuiston kävijätyytyväisyysindeksi nousi vuonna 2017 tehdyn edellisen kävijätutkimuksen keskiarvosta 3,95 4,34:ään.

Kävijöiden tuoma kokonaistulovaikutus tuplaantui 479 700 eurosta 1 025 300 euroon. Myös pyöräilijöiden määrä on moninkertaistunut: vuonna 2017 se oli 3 % ja vuonna 2022 11 %. Työllisyysvaikutukset kasvoivat kolmesta kuuteen henkilötyövuoteen, ja kotimaisten matkailijoiden rahankäyttö kävijää ja käyntiä kohden nousi 6 eurosta 13 euroon.

Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin järjestämä Hop-On Hop-Off -bussi paransi kansallispuiston saavutettavuutta.

– Linjan liittyminen metroverkostoon Mellunmäessä tuo kansallispuiston lähemmäs ja helpommin saavutettavaksi. Hop-On Hop-Off -bussi mahdollistaa myös retken aloittamisen ja lopettamisen eri puolilta kansallispuistoa, sanoo Metsähallituksen virkistyskäytön erityisasiantuntija Liisa Neuvonen.

– Tavoitteena on, että suosittu bussilinja jatkaa kansallispuistossa myös kesäkaudella 2023. Kävijäpalautteen perusteella julkisen liikenteen yhteyksiä kansallispuistoon täytyy kuitenkin kehittää edelleen. Metsähallituksen ja VR:n yhteiskampanjassa Luontoon junalla nostetaan ensi kesänä jälleen Sipoonkorven kansallispuistoa yhtenä junalla saavutettavana luontokohteena.

Sipoonkorven kansallispuisto on hyvä esimerkki toimivasta alueellisesta yhteistyöstä.

– Sipoon kunta ja Vantaan kaupunki ovat oivaltaneet luonnossa virkistäytymisen ja luontomatkailun hyödyt, ja panostavat palveluiden parantamiseen kansallispuiston lähialueilla, jolloin kävijäkokemus paranee. Tästä yhtenä esimerkkinä on Kuusijärven ja Sipoonkorven kansallispuiston yhdistävä Sudentassun silta ja Hop-On Hop Off -bussi, sanoo virkistyskäyttöpäällikkö Joel Heino.

Metsähallituksen kävijätutkimus on valtakunnallisesti vakioitu menetelmä alueen kävijöiden ja heidän mielipiteidensä, odotustensa ja käyttäytymisensä tutkimiseen. Tutkimus toteutetaan kysely- tai haastattelumenetelmillä noin viiden vuoden välein Metsähallituksen tärkeimmillä vierailukohteilla. Sipoonkorven kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 26.2.–16.10.2022 haastatteluin ja postilaatikkokeräyksellä. Tutkimuksessa saatiin 498 vastausta. Kävijätutkimuksen tuottamia tietoja käytetään hyväksi esimerkiksi palveluvarustuksen kehittämisessä, jotta kävijöiden odotuksiin voidaan vastata paremmin. Kävijätietoja voidaan hyödyntää myös luonnonsuojelutavoitteiden toteuttamisessa ja kävijävirtojen hallittuun ohjaamiseen herkillä alueilla.

Sipoonkorven kansallispuiston kävijätutkimus 2022 – Suosittu päiväretkikohde lähellä pääkaupunkia: https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2837

Lisätietoja:

Virkistyskäytön erityisasiantuntija Liisa Neuvonen, Metsähallitus, Luontopalvelut: puh. 040 809 9469; liisa.neuvonen@metsa.fi

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hoidossa on kolmasosa Suomen maa- ja vesialueita. Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 1200 metsähallituslaista eri puolilla Suomea vastaavat alueiden kestävästä käytöstä, hoidosta ja suojelusta – erilaiset tarpeet ja odotukset yhteensovittaen.

Metsähallituksen Luontopalvelut tarjoaa kestävän tavan nauttia Suomen kauneimmasta luonnosta. Suojelemme arvokkainta luontoa ja vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.

Viimeksi muokattu 08.03.2023