Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa

Kun lapselle on myönnetty varhaiskasvatuspaikka, se pitää vahvistaa. Varhaiskasvatus sekä laskutus alkavat automaattisesti varhaiskasvatuspäätöksessä ilmoitetusta päivästä lähtien. Mikäli ette haluakaan ottaa vastaan teille myönnettyä paikkaa, teidän täytyy ilmoittaa asiasta kyseiseen päiväkodin johtajalle mahdollisimman pian. Mikäli myönnettyä paikkaa ei peruta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varhaiskasvatuksen aloituspäivää, peritään puolet yhden kuukauden hoitomaksusta. Päätös saadusta paikasta raukeaa viikon kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisajankohdasta, mikäli lapsi ei ole aloittanut varhaiskasvatuksessa eikä poissaolosta ole ilmoitettu. Uuden hakemuksen käsittelyaika on neljä kuukautta.

 

Varhaiskasvatuksen alkaessa teidän tulee huolehtia seuraavista käytännön asioista:

• Aloituskeskustelu ja tutustuminen yksikköön
• Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen
• Tuloselvitys

Siirtyminen kotoa lapsiryhmän jäseneksi on suuri muutos lapsenne elämässä. Sipoon kunnalla on käytössä yhtenäinen varhaiskasvatuksen aloituksen käytäntömalli tukemassa lapsen varhaiskasvatuksessa aloittamista.

 

Aloituskeskustelu lapsen kotona
Ennen varhaiskasvatuksen alkua toivomme tapaavamme huoltajat ja lapsen, aloituskeskustelun merkeissä lapsen kotona. Aloituskeskustelussa huoltajilla on mahdollisuus kertoa lapsestaan asioita, jotka auttavat kasvattajia tutustumaan lapseen sekä perheeseen. Aloituskeskustelulla luodaan pohja huoltajien ja kasvattajien väliselle hyvälle kasvatusyhteistyölle ja sen avulla edistetään lapsen turvallista varhaiskasvatuksen alkua. Vaihtoehtoisesti, aloituskeskustelu voidaan järjestää myös varhaiskasvatusyksikössä. Keskusteluun voivat osallistua lapsen molemmat huoltajat lapsen / lapsien kanssa ja siihen varataan aikaa noin 1,5 tuntia.

 

Ensimmäinen vierailu päiväkodissa/ esiopetusyksikössä/ perhepäivähoitajalla
Ennen varhaiskasvatuksen alkua toivomme, että otatte yhteyttä lapsenne tulevaan yksikköön ja sovitte ensimmäisestä käynnistä siellä. Tämän tapaamisen tarkoituksena on tavata kasvatushenkilökuntaa ja nähdä tilat. Samalla sovitaan aloituskeskustelun ajankohta sekä tutustumisen aikataulu.

 

Tutustumisjakso varhaiskasvatusyksikössä

Tämä on lapsen kannalta tutustumisprosessin tärkein osa ja siihen on hyvä varata aikaa ennen varhaiskasvatuksen aloitusta 1-2 viikkoa. Lapsenne sopeutumista uuteen ympäristöön helpottaa, kun hän saa rauhassa etukäteen tutustua siihen yhdessä huoltajan kanssa. Toivommekin että huoltajat osallistuvat aktiivisesti yhdessä lapsen kanssa päivän eri tilanteisiin. Huoltajan aktiivisuus ja rohkaisu vahvistaa lapsen sopeutumista uuteen ryhmään.

 

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Sipoossa on käytössä sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen. Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat aina etukäteen DaisyFamily:ssa. Ohjeet DaisyFamilyn käytöstä löytyy tästä.

 

Tuloselvityksen jättäminen

Viimeistään hoidon alkaessa perheen tulee jättää tuloselvitys asiakasmaksun määrittelemiseksi. Ohjeet asiakasmaksuihin sekä tuloselvitykseen liittyen löytyvät tällä sivulla.

Viimeksi muokattu 19.10.2021