Urheilulaitosten järjestyssäännöt

 1. Liikennemerkkejä on noudatettava. Ajoneuvot, polkupyörät mukaan lukien, on paikoitettava niille varatuille alueille.
 2. Kentällä ja suorituspaikoilla saavat liikkua vain harjoittelijat, kilpailijat, valmentajat ja toimitsijat.
 3. Pukeutumis- ja pesuhuoneet ovat vain laitosten käyttäjiä varten.
 4. Kutakin urheilulajia saa suorittaa vain sille osoitetulla paikalla.
 5. Kenttä- ja urheiluvälineet on palautettava niille varatuille säilytyspaikoille, ja rikkoutuneista välineistä on heti ilmoitettava urheilulaitoksen henkilökunnalle.
 6. Urheilulaitoksen käyttötoivomukset on esitettävä laitoksen henkilökunnalle vähintään 7 päivää ennen tilaisuutta.
 7. Päihdeaineiden hallussapito tai päihtyneenä esiintyminen on kielletty. Tupakointi on kielletty pukeutumis- ja pesuhuoneissa sekä kentällä ja suorituspaikoilla.
 8. Kaupustelu ja mainonta ovat vain asianomaisella luvalla sallitut.
 9. Jätteet on vietävä niille varatuille paikoille.
 10. Kadonneesta omaisuudesta ei vastata.
 11. Eläinten tuominen urheilulaitosten alueelle on vain asianomaisella luvalla sallittu.
 12. Urheilulaitosten henkilökunnan antamia ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
 13. Henkilö tai ryhmä, joka ei noudata annettuja ohjeita, voidaan poistaa urheilulaitoksesta ja sen alueelta.
 14. Urheilulaitosten aukioloajat ilmoitetaan erikseen.
 15. Urheilulaitosten kunnostustöiden takia voidaan laitos sulkea kokonaan tai osittain.