Vesiliikunnan kehittäminen: tavoitteena uimahallin toteuttaminen 2030 mennessä

Selvityksen mukaan perusuimahalli on kunnalle vaihtoehdoista edullisin. Silti uimahallin toteuttaminen lisää selvityksen mukaan kunnan menoja suhteessa tuloihin noin 1 miljoonaa euroa vuodessa. Lipputulot eivät siis riittäisi kattamaan uimahallin toiminnasta aiheutuvia menoja, joten kunta joutuisi vuosittain avustamaan uimahallin toimintaa.

Kunnanhallitus linjasikin, että kunnan tulee laatia suunnitelma tulojen lisäämiseksi ja menojen pienentämiseksi, jotta kunnan toiminta on taloudellisesti tasapainossa uimahallin toteuttamisen jälkeenkin.

Kunnanhallituksen linjaus vesiliikuntapalveluiden kehittämisestä ei ole vielä päätös uimahallin rakentamisesta, vaan kunnanhallitus linjaa ratkaisullaan vesiliikuntapalveluiden kehittämisen suunnan. Mahdollinen päätös uimahallin rakentamisesta tulee tehtäväksi tulevina vuosina.

25 metrin altaan halli

Tarveanalyysissa oli tarkasteltu eri vaihtoehtoja Sipoon vesiliikuntapalveluiden kehittämiselle ja niiden vaikutusten arviointia sekä nopean toteuttamisaikataulun että myöhäisemmän toteuttamisaikataulun mukaisesti. Kunnanhallitus päätyi siihen, että vesiliikuntapalveluita kehitetään niin sanotun perusuimahalli-vaihtoehdon pohjalta.

Perusuimahalli-vaihtoehdossa Nikkilään rakennetaan uimahalli, jossa on muun muassa yksi iso 25 metrin allas. Lisäksi uimahallissa olisi lastenallas/opetusallas, kahluuallas, pieni kylmäallas sekä suihkut, tavalliset saunat ja pukeutumistilat. Perusuimahallissa on tilaa kuntouimareille, vesijuoksijoille, ohjatulle vesiliikunnalle, uimaopetukselle ja kuntouttavalle vesiliikunnalle.  Uimahallin valmistumiseen asti vesiliikuntapalvelut jatkuvat nykyisin järjestelyin ja olemassa olevia uimarantoja kehittäen.

Uimahallin toteutuspaikaksi kunnanhallitus linjasi Nikkilän. Selvityksen mukaan Nikkilä olisi yhdelle uimahallille saavutettavampi sijainti sipoolaisten kannalta kuin Söderkulla. Uimahalli sijoitettaisiin Nikkilän ulkoilumaastojen välittömään läheisyyteen ja riittävän lähelle kouluja, kuten esimerkiksi Nikkilän kartanon kaava-alueelle. Uimahallille aiotaan varata tontti alueen kaavoitusta edistettäessä lähivuosina.

Linkit:
Vesiliikuntapalveluiden tarveanalyysi
Kunnanhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat
Aiempi tiedote aiheesta 8.5.2019: Sipoon vesiliikuntaselvitys on valmistunut

Viimeksi muokattu 05.07.2022