Varhaiskasvatuspalveluita joudutaan paikoin supistamaan Sipoossa henkilöstöpulan vuoksi

Sipoon kunta pyytää huoltajia varautumaan siihen, että mahdollisesti lyhyelläkin varoitusajalla voi tulla ilmoitus, että päiväkoti tai esiopetusyksikkö joudutaan sulkemaan tavallista aikaisemmin tai ettei palvelu aukea aamulla normaalin aikaan. Ääritapauksissa voidaan joutua sulkemaan yksittäisiä ryhmiä ja yhdistämään ryhmiä, jos kaikista mahdollisista järjestelyistä huolimatta ei pystytä turvaamaan lain edellyttämään henkilökuntamäärää.

Ilmoitukset supistamisista tai sulkemisista tulevat huoltajille Daisyn kautta. Huoltajia pyydetään seuraamaan viestejä Daisyssä.

-Olemme varautuneet tähän tilanteeseen kaikin mahdollisin keinoin ja tehneet järjestelyjä henkilöstöpulan helpottamiseksi. Emme kuitenkaan voi taata lasten turvallisuutta ja järjestää varhaiskasvatusta ilman, että paikalla on riittävästi henkilöstöä. Toiminta-aikojen rajaaminen tai ryhmien sulkeminen on viimeinen keino, jota harkitaan aina perusteellisesti, varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Keski-Oja sanoo.

Maksuhyvitys pyynnöstä kotiin jääville

Kunta hyvittää perheille asiakasmaksuissa yksittäiset poissaolopäivät 11.4.2022 alkaen, jos he pitävät varhaiskasvatuksesta sitä pyydettäessä lapsen kotona. Maksuhyvitys annetaan ainoastaan silloin, jos varhaiskasvatuspalveluista joudutaan pyytämään perheitä järjestämään lapselle hoitoa itse.

Muun muassa koronaviruksesta johtuvien poissaolojen takia varhaiskasvatuksessa on jo pidemmän aikaa ollut haasteita henkilökunnan riittävyyden kanssa. Sijaisten saaminen varhaiskasvatuspalveluihin on valtakunnallisestikin erittäin vaikeaa. Tämän lisäksi tilannetta vaikeuttaa se, että ammattijärjestöjen työtaisteluista johtuen töissä olevat työntekijät eivät saa vaihtaa suunniteltuja työvuoroja tai tehdä ylitöitä.

-Meillä saattaa tulla nyt äkillisestikin eteen tilanteita, joissa meiltä puuttuu lakisääteinen henkilökuntamäärä koko päivän tai että emme saa mistään työntekijöitä, jotka voisivat tulla aamulla avaamaan päiväkodin tai tekemään iltavuoron, Keski-Oja kertoo.

Viimeksi muokattu 06.04.2022