Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen

Vuosi 2023 oli ensimmäinen toimintavuosi kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jälkeen, mikä näkyi kunnan talousluvuissa. Esimerkiksi kunnan toimintakate pieneni vuoden 2022 tilinpäätöksen 120,4 miljoonasta eurosta 67,8 miljoonaan euroon vuonna 2023. Myös kunnan nettomenot vähenivät 52,6 miljoonaa euroa, eli 43,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2022.

Sipoon velkamäärää onnistuttiin pienentämään viime vuonna. Asukasta kohti kunnalla oli lainaa vuoden lopussa 4 484 euroa. Kaikkiaan kunnan lainamäärä oli vuoden lopussa 101,3 miljoonaa euroa, mikä on 5,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Investointeja Sipoo teki viime vuonna yhteensä noin 16 miljoonalla eurolla. Kunta investoi viime vuonna muun muassa Sibbo Gymnasiumin peruskorjaukseen, Nikkilän yleisurheilukentän saneeraukseen ja Brobölen padon kunnostukseen sekä Topelius-salin korjaukseen.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota päivittäistavarahankintoihin

Valtuusto merkitsi myös tiedoksi arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota muun muassa puutteisiin päivittäistavarahankintojen prosessissa, jotka tulivat ilmi kunnan itse BDO Audator Oy:ltä tilaamasta sisäisestä tarkastuksesta. Sisäisessä tarkastuksessa havaittiin, että päivittäistavarahankintojen kokonaismäärä 600 000 euroa 46 kuukauden ajalta ylitti hankintalain mukaisen kilpailutuksen rajan, joka on 60 000 euroa.

-Päivittäistavarahankinnat olisi kuulunut kilpailuttaa aikoja sitten, tarkastuslautakunta lausui.

Lautakunnan mukaan huolestuttavinta BDO:n raportissa olivat merkittävät kirjanpidolliset puutteet. Sisäisessä tarkastuksessa kävi ilmi, että noin 90 prosenttia päivittäistavaraostojen kuiteista ei ollut skannattu ohjeiden ja lain mukaisesti kirjanpitojärjestelmään. Tositteet ostoista siis puuttuivat. Lisäksi tiliöinnissä oli puutteita. Esimerkiksi oston tekijää ja hankinnan tarkoitusta ei ollut kirjattu.

-Ilman talousjohtajan tilaamaa kohdennettua sisäistä tarkastusta tämä huolimaton toimintakulttuuri olisi saattanut jatkua pidempäänkin, tarkastuslautakunta totesi.

Kunnanjohtaja Mikael Grannaksen mukaan mitään väärinkäytöksiä ostoissa ei tässä sisäisessä tarkastuksessa havaittu.

-Kaikki ostot vaikuttivat menneen asianmukaiseen tarkoitukseen, mutta niitä ei ole kirjattu ja tiliöity oikein ja lainmukaisesti. Ryhdyimme kunnan johdossa välittömästi tekemään korjaavia toimia raportin tultua tietoomme. Esimerkiksi päivittäistavarahankintojen kilpailutus hoidettiin siten, että kunta liittyi Sarastian yhteishankintasopimukseen. Talousohjetta päivitettiin ja esihenkilöille on teroitettu tarkasti, miten ostot täytyy ehdottomasti kirjata ja tiliöidä, Grannas kertoo.

Lisäksi kunta lakkasi välittömästi käyttämästä lahjakortteja henkilöstön palkitsemisissa ja muistamisissa.

Tarkastuslautakunta kehottaa, että päivittäistavarahankintojen hyväksyjiltä vaaditaan vastaisuudessa täydellistä tositteiden kohdentamista ostolaskuihin. Lautakunta on lisäksi käynnistänyt lisäselvityksen osalle vuoden 2023 yrityskorttien tapahtumista ja aikoo arvioida selvitystyön tuloksia viipymättä sen valmistuttua. Lautakunnan arvio tuodaan valtuustolle tiedoksi syksyllä.

Huomiota kiinnitettiin myös tavoitteiden toteutumiseen

Lautakunta nosti esiin erityisinä huomioinaan myös sen, että henkilöstön rekrytointihaasteet ovat kunnalle yhä haaste ja riski. Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota muun muassa kunnalle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen.

– Sitovien tavoitteiden toteuma oli vaatimaton, lautakunta totesi.

Tarkastuslautakunnan mukaan kunnan taloudellinen tulos oli kuitenkin hyvä, vaikka maanmyyntituotot jäivät budjetoidusta.

Valtuuston kokoukset videoidaan ja esitetään reaaliaikaisina internetissä. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen kunnan YouTube-kanavalla.

Linkit:

Valtuuston kokouksen esityslista
Kokoustallenteet kunnan YouTube-kanavalla
Aiempi tiedote aiheesta 26.3.2025: Sipoon talous oli viime vuonna tasapainoinen

Viimeksi muokattu 17.06.2024