Sipoon talous oli viime vuonna tasapainoinen


Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist kuvailee tulosta odotettua paremmaksi ja tervetulleeksi, koska ennusteiden mukaan Sipoon valtionosuuksia leikataan useilla miljoonilla vuosina 2024–2026.

-Toimialat pysyivät hyvin talousraameissa ja verotuloja kertyi budjetoitua enemmän. Sipoon talous oli viime vuonna tasapainossa ja velkamääräkin pieneni, Lindqvist sanoo.

Vuosi 2023 oli ensimmäinen toimintavuosi kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jälkeen. Kunnan toimintakate pieneni vuoden 2022 tilinpäätöksen 120,4 miljoonasta eurosta 67,8 miljoonaan euroon vuonna 2023.

Myös kunnan nettomenot vähenivät 52,6 miljoonaa euroa, eli 43,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Uudistuksen jälkeen kunnan kaikista nettomenoista hieman yli puolet syntyivät koulutuspalveluista ja varhaiskasvatuksesta.

Odotettua vähemmän kuluja ja enemmän tuloja

Kunta (ilman Sipoon vettä) onnistui alittamaan viime vuonna budjetoidut toimintakulut 1,5 miljoonalla eurolla ja samaan aikaan kunnan tuotot ylittyivät 1,3 miljoonalla eurolla budjetoidusta. Maanmyynnistä saadut myyntivoitot olivat viime vuonna 4 miljoonaa euroa.

Myös kunnan verorahoitus toteutui viime vuonna budjetoitua parempana. Verotuloja kertyi 62,4 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kunta sai 22,1 miljoonaa euroa, joista sote-uudistukseen liittyvät tasauserät olivat 8,6 miljoonaa euroa.

Kunnan palvelut kustansivat yhtä asukasta kohti 3 610 euroa

Kunnan ja Sipoon Veden toimintakulut olivat vuonna 2023 yhteensä 83,8 miljoonaa euroa. Yhtä asukasta kohti laskettuna kunnan kulut ovat vähentyneet, mikä on ollut kasvavan Sipoon tavoitteena kunnan strategian mukaisesti.

-Tämä tavoite täyttyi, toteaa kunnanjohtaja Mikael Grannas.

Viime vuonna kunnan kustannukset per asukas olivat 3 610 euroa. Kun vielä vuonna 2022 kunnan kustannukset per asukas olivat 4 009 euroa, kun hyvinvointialueelle siirtyneitä sote-kustannuksia ei lasketa lukuun mukaan.

Varhaiskasvatuksen toimialan palveluiden tuottaminen maksoi viime vuonna yhtä sipoolaista kohti 824 euroa. Koulutuksen kustannukset olivat yhtä asukasta kohti 1518 euroa. Arjen ja vapaa-ajan toimialan palvelut kustansivat yhtä sipoolaista kohti 395 euroa. Toimialan palveluihin kuuluvat esimerkiksi kirjasto- ja nuorisopalvelut sekä Sipoon opisto.

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan kulut asukasta kohti olivat 465 euroa. Toimialan palveluita ovat esimerkiksi kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristövalvonta ja katujen kunnossapito. Konsernipalveluiden kulut yhdelle asukkaalle olivat 335 euroa. Konsernipalveluihin kuuluvat henkilöstöpalvelut, digihallinto, hallintopalvelut ja talouspalvelut.

Henkilöstökulut olivat yhteensä 45,9 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa kunnan palveluksessa oli 945 työntekijää. Hyvinvointialueelle kunnalta siirtyi yhteensä 327 henkilöä.

Investointeja Sipoo teki viime vuonna yhteensä noin 16 miljoonalla eurolla.

Sipoon velkamäärä pieneni

Kunnan vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset, mikä tarkoittaa sitä, että kunnan talous oli viime vuonna tasapainossa. Lisäksi kunnan velkamäärä pieneni viime vuoden aikana.

Asukasta kohti kunnalla oli lainaa vuoden lopussa 4 484 euroa. Kaikkiaan kunnan lainamäärä oli vuoden lopussa 101,3 miljoonaa euroa, mikä on 5,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

 

Viimeksi muokattu 26.03.2024