Uusi panostus taideopetukseen Porvoossa ja Sipoossa

Skapa-hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin Porvoossa ja Sipoossa vuonna 2023, ja nyt julkaistaan raportti siitä, millaista taidekasvatusta lapset saavat varhaiskasvatuksen piirissä. Raportissa tarkastellaan kuntien kulttuuriopetussuunnitelmia sekä sitä, millaisia kehitystarpeita on ja kuinka taidekasvatus tavoittaa lapset.

– Hankkeen tavoitteena on luoda tai syventää yhteistyötä, joka turvaa lasten ja nuorten pääsyn taideopetuksen piiriin kunnissa, kertoo Veronica Svenskberg, Porvoon kaupungin kulttuuripalvelukoordinaattori sekä Porvoon ja Sipoon Skapa-hankkeiden vastaava.

– Ajatuksena on luoda ja mahdollistaa pitkälle tähtääviä yhteistyömuotoja ja toimintamalleja esimerkiksi varhaiskasvatuksen, peruskoulun, taiteen perusopetuksen ja kolmannen sektorin välille. Näin taideopetuksesta saadaan helpommin saavutettavaa, ja tarjonta laajenee, sanoo Svenskberg.

Raportin pohjan muodostavat varhaiskasvatuksen ja taideoppilaitosten ammattilaisten sekä Porvoon ja Sipoon taidekasvattajien ja pedagogien antamat kyselyvastaukset ja haastattelut.

Sekä kyselyt että haastattelut valottivat varsinkin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat taideopetuksen monipuolisuuteen, laatuun ja saatavuuteen. Lisäksi selvitettiin taideopetustarjontaa muille kieliryhmille kuin ruotsin- ja suomenkielisille sekä lapsille, jotka tarvitsevat tukea taidetoimintaan.

Keskeisiä kehittämistarpeita, jotka perustuvat selvityksen tuloksiin:

  • Varhaiskasvatuksen ja taidekasvattajien (taideoppilaitosten) välisen yhteistyön syventäminen sekä yhteinen toiminnan suunnittelu, joka ottaa huomioon molempien toimijoiden tarpeet.
  • Mahdollisuus toteuttaa ajoittain erilaisia taidemuotoja varhaiskasvatuksessa, esimerkiksi Taidekaruselleja.
  • Jatkokoulutusta sekä päiväkotien henkilökunnalle että taidekasvattajille (erilaiset taidemuodot, esimerkiksi musiikki, kuvataide ja näyttämötaide, erilaiset kieliryhmät, tukea tarvitsevat lapset, monikulttuurisuus).
  • Taideopetustarjonnan esittely ja markkinointi, arvoihin ja asenteisiin vaikuttaminen sekä taidekasvatuksen vaikuttavuuden vahvistaminen.

Tiedotustilaisuus kaikille kiinnostuneille maaliskuussa

Maaliskuun 13. päivänä pidetään Porvoon Taidetehtaassa Porvoon ja Sipoon Skapa-hankkeiden tiedotustilaisuus kaikille kiinnostuneille. Tilaisuuden aikana esitellään raportti ja kerrotaan kuntien taideopetuksesta.

– Iloitsemme siitä, että olemme saaneet yhteensä 310 000 euron rahoituksen taideopetuksen kehittämiseen Porvoossa ja Sipoossa, sanovat Susann Hartman ja Katja Sågbom, jotka vastaavat kuntien kulttuuripalveluista.

– Monet osa-alueet toimivat hyvin, ja yhteistyö esimerkiksi musiikkiopiston ja varhaiskasvatuksen välillä on jo nyt sujuvaa. Skapa-hankkeen avulla meillä on mahdollisuus panostaa niin taidekasvattajien, varhaiskasvattajien kuin opettajien jatkokoulutukseen. Voimme tehdä myös poikkitaiteellisia panostuksia ja antaa lapsille mahdollisuuden tutustua sellaisiin taiteenlajeihin, jotka juuri nyt ovat aliedustettuina taideopetuksessa, sanoo Hartman.

Hanketta johtavat kuntien kulttuuripalvelut. Skapa on Svenska kulturfondenin strateginen hanke, jonka tavoitteena on tutkia rakenteita ja luoda uusia parantamaan kuntien taideopetuksen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Taideopetus auttaa lisäämään hyvinvointia, vahvistamaan lasten ja nuorten itsetuntoa sekä tukemaan empatian, identiteetin ja luovuuden kehittymistä.

 

Viimeksi muokattu 04.03.2024