Tutkimus: Some on vakiintumassa vuorovaikutuksen välineeksi kaupunkisuunnittelussa

Asukasosallistuminen Jokilaakson ideakilpailuprosessissa

Yksi väitöksen tapaustutkimuksista käsittelee asukasosallistumisen sisällyttämistä Sipoon Jokilaakson alueen ideakilpailuprosessiin. Väitöksen mukaan tulokset osoittavat, että kunnan edustajat halusivat edistää asukkaiden tuottaman informaation huomioimista kilpailuehdotusten laadinnassa, niiden arvioinnissa ja alueen jatkosuunnittelussa. Väitöksessä todetaan, että Jokilaakson tapauksessa kilpailuehdotuksista annetut sanalliset palautteet nousivat tärkeiksi alueen jatkosuunnittelulle.

Tapaustutkimuksen yhdessä haastatteluista kerrotaan asukasosallistumisen palautteiden hyödyntämisestä näin: ”Asemakaavaratkaisussa pyrittiin huomioimaan kilpailuvaiheessa saatu asukastieto parhaan mukaan. Voittanut kilpailutyö sai asukasarvioinnissa kritiikkiä erityisesti rakennusten tylsästä, laatikkomaisesta ulkoasusta ja vastaavasti asukkaat toivoivat alueen rakennuskannasta ilmeeltään värikkäämpää ja kattomuodoksi muuta kuin tasakattoa. Nämä toiveet välitettiin asemakaavaratkaisuun ja alueen rakentamistapaohjeisiin niin, että alueen rakennuskannasta on tarkoitus rakentua värikäs ja ei tasakattoinen.”

Tutkimuksessa tarkastellaan myös Nikkilään liittyvien muistojen ja paikkakokemusten hyödyntämistä suunnittelussa. Väitöstutkimuksessa Sipoon suunnittelukulttuuria luonnehditaan vuorovaikutteiseksi, avoimeksi ja tulevaisuuteen katsovaksi, mikä on näkynyt myös halukkuudessa kehittää vuorovaikutteisen suunnittelun ja sähköisen osallistumisen keinoja kaavoituksessa.

Uusi etäosallistumisen malli

Suunnittelun vuorovaikutteisuutta kehitetäänkin Sipoossa jatkuvasti. Koronavirustilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten myötä kaavoitukseen on kehitetty yhteistyössä Pilvi Nummen kanssa etäosallistumisen malli. Sen myötä Sipoossa on entistä paremmat valmiudet hyödyntää kaavaprosesseissa erilaisia sähköisen osallistumisen työkaluja, kuten esittelyvideoita, verkkokeskusteluja, karttakyselyitä ja webinaareja. Myöhemmin syksyn aikana aiotaan suunnitella vielä, miten kaavoituksessa voisi entistä paremmin hyödyntää sosiaalista mediaa osana sähköistä osallistumista.

Nummen väitös tarkastettiin perjantaina 9.10.2020 Aalto-yliopistossa. Pääset tutustumaan väitöstutkimukseen Aalto-yliopiston sivuilla tästä linkistä.

Viimeksi muokattu 05.07.2022