THL päivitti suosituksia alle 12-vuotiaiden lasten koronarokotuksista

THL suosittelee, että kunnat tarjoavat 6 kuukauden – 4 vuoden ikäisille lapsille koronarokotusta yksilölliseen harkintaan perustuen. Tämän ikäiset lapset, joilla on jokin vakavalle koronataudille mahdollisesti altistava perussairaus, voivat hyötyä koronarokotusten perusrokotussarjasta. Pienten lasten laajamittaiset koronarokotukset eivät ole nykyisessä epidemiatilanteessa kuitenkaan tarpeellisia.

”Kunnat ja ensi vuoden alusta hyvinvointialueet vastaavat koronarokotusten järjestämisestä ja kertovat, mistä ja milloin rokotteen voi saada. Oman lapsen rokottamisesta voi keskustella lasta hoitavan lääkärin kanssa tai esimerkiksi neuvolassa”, kertoo THL:n asiantuntijalääkäri Anniina Virkku.

Vakavalle koronataudille mahdollisesti altistavia perussairauksia ovat esimerkiksi vakavat sydän- ja keuhkosairaudet sekä tietyt neurologiset sairaudet. Lisäksi voimakkaasti immuunipuutteiset ovat korkeammassa riskissä. THL tarkentaa pienten lasten riskiryhmiä verkkosivuilleen.

Valtioneuvosto on antanut tartuntatautilain nojalla asetuksen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista. Asetuksen 2 pykälän 2 momentin mukaan rokotteita voi tarjota 5 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. THL esittää sosiaali- ja terveysministeriölle asetusmuutosta, jonka mukaisesti koronarokotteita voi tarjota myös 6 kuukautta täyttäneille ja sitä vanhemmille lapsille. Alle 5-vuotiaiden rokotukset voivat alkaa vasta asetusmuutoksen myötä.

Uusi suositus myös 5–11-vuotiaille

THL on aiemmin suositellut 5–11-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille ja lapsille, joiden lähipiiriin kuuluu voimakkaasti immuunipuutteinen henkilö, kahta koronarokoteannosta. Myös muille 5–11-vuotiaille on suositeltu tarjottavan mahdollisuutta ottaa kaksi rokoteannosta.

Uuden suosituksen mukaan 5–11-vuotiaat, joilla on jokin vakavalle koronataudille mahdollisesti altistava perussairaus, voivat hyötyä rokotusten perussarjasta yksilölliseen harkintaan perustuen. Muille 5–11-vuotiaille THL ei enää lääketieteellisin perustein suosittele koronarokotuksia tarjottavaksi. Heidän rokotuksiaan ei tarvitse kuitenkaan heti keskeyttää. THL suosittelee, että etenkin jo aloitetut rokotussarjat voi täydentää loppuun saakka.

Ryhmille, joille rokotteita suositellaan, rokottamisen hyödyt ovat suuremmat kuin rokottamiseen mahdollisesti liittyvät haitat.

Ryhmille, joille rokotteita ei suositella, rokotteella ei ole hyötyjä ja haittoja vertaillessa lääketieteellistä perustetta tai rokotteesta saatava hyöty jää vähäiseksi tai epävarmaksi.

”Terveille 5–11-vuotiaille lapsille ei enää jatkossa suositella tarjoamaan rokotuksia, koska heillä vakavan koronataudin riski on hyvin pieni. Tähän vaikuttavat tällä hetkellä kiertävät varianttivirukset sekä aiempien koronavirustartuntojen sekä jo saatujen rokoteannosten tuoma suoja”, selvittää THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

12–17-vuotiaiden koronasuositukset säilyvät ennallaan. THL suosittaa 12–17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille ja nuorille kolmea koronarokoteannosta. Muille 12–17-vuotiaille suositellaan kahta koronarokoteannosta.

Viimeksi muokattu 30.11.2022