Talmankaaren kaavaluonnos tulee nähtäville – Alueelle kaavaillaan kylämäistä asuinaluetta ja toriraittia

Talmankaaren alueelle suunnitellaan monimuotoista ja matalahkoa täydennysrakentamista korkeintaan 1700 uudelle asukkaalle. Kaava-alueella asuu nyt noin 140 asukasta. Kaavaluonnos mahdollistaisi pien- ja omakotitaloja sekä rivitaloja ja pienkerrostaloja.

Luonnoksessa alueelle on sijoitettu noin 40 uutta omakotitonttia ja 12 laajempaa erilaiseen yhtiömuotoiseen asumiseen varattua aluetta. Korkein rakentaminen sijoittuisi Martinkyläntien varrelle, jossa saisi rakentaa enimmillään 3-4 kerroksisia taloja. Rakennusmateriaalina on tutkittu pääosin puurakentamista.

Kuva: Sitowise Oy

Viitesuunnitelmasta piirroskuva. Rakennuksia, teitä.
Kuvat viitesuunnitelmasta: Sitowise Oy

Kyläkeskus, toriraitti ja metsäpuisto

Asuntojen lisäksi Talmankaaren alueelle pyritään kehittämään pienimuotoinen, elävä kyläkeskus ja viihtyisä metsäpuisto virkistysreitteineen ja urheilupaikkoineen, mikä tukee harrastuspainotteista ja aktiivista arkea. Paloaseman ja nykyisen koulukiinteistön väliselle alueelle on luonnosteltu kyläkeskus, joka muodostuu erilaisia palveluita ja tapahtumia mahdollistavasta torikorttelista ja käveltävästä toriraitista, jossa myös koululaisten on turvallista liikkua.

Toriraitilta, Satotalmantien pohjoispäästä, poistetaan autoliikenne. Koulun nykyiselle pysäköintialueelle tutkitaan uutta sijaintia ja laajempaa kapasiteettia nykyisen yksityisen päiväkodin kiinteistöllä, jossa se palvelisi myös urheilupuiston käyttäjiä.

Entisen junaradan sivuraiteen muodostama linja on suunniteltu viihtyisäksi kävely- ja pyöräilyväyläksi, joka liittää yhteen Talman urheilupuiston, koulun ja päiväkodin sekä uuden torikorttelin. Nykyisestä metsäisestä harjualueesta on tarkoitus kehittää luonnonmukainen ja viihtyisä metsäpuisto, joka yhdessä urheilukentän kanssa muodostaa monimuotoisen alueen virkistäytymiselle ja harrastamiselle.

Kuva: Sitowise Oy

Viitesuunnitelmasta piirroskuva. Rakennuksia, teitä.
Kuvat viitesuunnitelmasta: Sitowise Oy

Parannuksia liikenneturvallisuuteen ja uusia kevyen liikenteen väyliä

Liikenneratkaisu perustuu pitkälti nykyiseen tieverkkoon ja uusien kävely- ja pyöräilyväylien sijoittamiseen. Talmankaari kunnostetaan kokoojakaduksi ja sille sijoitetaan kevyen liikenteen väylä. Talmankaarelle on sijoitettu myös uusia bussipysäkkejä. Myös Satotalmantie toimii sen pohjoispäätä lukuun ottamatta asuinkortteleihin liikennettä syöttävänä kokoojaväylänä.

Talmankaaren ja Martinkyläntien liittymät suunnitellaan kiertoliittyminä. Lisäksi liittymiä parannetaan Talmankaaren ja Kylänpääntien sekä Talmankaaren ja Nygårdintien risteyksissä. Laaksotien ratkaisuna tutkitaan niin kutsuttua kylätietä, jossa kävely ja pyöräily sijoittuu tien pientareille molemmin puolin ja autoliikenteelle on varattu tien keskelle normaalia kapeampi ajorata.

Pysäköinti on suunniteltu järjestettävän pääosin kiinteistöillä. Pysäköintinormina on alustavasti rivitalojen ja pientalojen osalta 1,5 autopaikkaa asuntoa kohti ja pienkerrostaloissa 1 autopaikka 75 kerrosneliömetriä kohti.

Asukkaat voivat antaa palautetta luonnoksesta

Asemakaavaluonnos tulee olemaan nähtävillä 13.10.2022 – 17.11.2022, jona aikana siitä voi antaa palautetta. Palautteen antamisesta ohjeistetaan tarkemmin, kun kaavaluonnos kuulutetaan nähtäville.

Talmankaaren kaavoitusta tullaan myös esittelemään asukkaille kaavanäyttelyssä Talman koululla 27.10. kuulutuksessa ilmoitettavana kellonaikana. Maanomistajat voivat tavata kaavoittajaa ajanvarauksella Nikkilän kirjastossa 14.11. ja 16.11.2022.

Talmankaaren kaavatyö jatkuu nähtävilläoloajan jälkeen. Luonnoksesta työstetään saatavien kommenttien, maanomistajatapaamisten ja huomautusten pohjalta seuraavaksi kaavaehdotus.

Myös kaavaehdotus tulee aikanaan nähtäville ja asukkaiden kommentoitavaksi, minkä jälkeen kaavan valmistelu jatkuu edelleen saatujen palautteiden pohjalta. Tämän jälkeen kaavaa on tarkoitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi.

Linkit:

TM6-kaavaluonnokset sivu sipoo.fi:ssä: www.sipoo.fi/tm6
Asia maankäyttöjaoston pöytäkirjassa

 

Viimeksi muokattu 10.10.2022