Söderkullassa alkaa elokuussa Landsängens daghemin purkaminen

Landsängens daghem on 3-ryhmäinen ruotsinkielinen päiväkoti Söderkullan keskustassa. Päiväkoti on rakennettu vuonna 1988. Rakennus on peruskorjaamaton ja siellä on todettu olevan haasteita sisäilman ja rakenteiden osalta. Lisäksi päiväkotirakennuksen toiminnallisuudessa on ollut puutteita, eikä rakennus ole vastannut kaikilta osin nykypäivän tarpeita.

Purku-urakoitsijaksi on valittu Lotus Demolition Oy. Purkamisen on määrä alkaa 7.8. ja valmistua lokakuun 2023 alkuun mennessä. Purkutyömaa on aidattu, ja työmaa-alueella liikkuminen on ehdottomasti kiellettyä. Toivomme alueella kulkevia huomioimaan purkutyömaan.

Purku-urakasta voi aiheutua väliaikaista pöly- ja meluhaittaa lähialueelle. Pölyhaittaa ehkäistään työmaan kastelulla, ja meluhaittaa ehkäistään käyttämällä hiljaisia työmenetelmiä.

Purettavan päiväkodin tilalle rakennetaan paviljonkipäiväkoti

Kunnanhallitus on päättänyt (13.3.2023 § 100), että purettujen puretun rakennuksen tilalle rakennetaan pysyvän rakennuksen määräykset täyttävä 4-ryhmäinen päiväkoti. Paviljonkipäiväkoti vuokrataan 10 vuoden määräajalle viiden vuoden lisäoptiolla.

Väistötiloina purkuprosessin ja rakennusvaiheen aikana käytetään Pilke Söderkullalta vapautuneita tiloja. Väistötilojen tarve on arvioitu olevan 1.8.2023–31.7.2024.

 

Viimeksi muokattu 07.08.2023