Söderkullan kartanon jalankulkusilta käyttökieltoon marraskuun lopulla – sillan uusiminen on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden aikana

Massbyntieltä Söderkullan kartanolle johtava jalankulkusilta on ollut kunnan erityistarkkailussa vuonna 2020 toteutetusta siltatarkastuksesta lähtien. Tarkastuksessa sillan rakenteissa havaittiin vaurioita ja kestävyyteen liittyviä puutteita. Ensi kuussa asetettavalla käyttökiellolla reagoidaan syksyn aikana tehtyihin havaintoihin, joiden perusteella sillan kestävyys saattaa muodostaa käytön ja lumikuormituksen yhteisvaikutuksen kautta turvallisuusriskin.

Käyttökiellon aikana kulku sillalle estetään paikalle tuotavilla aidoilla ja huomiokylteillä.

Uusi miljööseen sopiva ristikkosilta puukaiteella

Nykyinen vuonna 1975 rakennettu Sipoonjoen ylittävä jalankulkusilta puretaan tilalle rakennettavan uuden sillan tieltä. Tavoitteena on saattaa nykyisen sillan purkutyöt ja uuden sillan rakennustyöt valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

Söderkullan kartanon uuden jalankulkusillan rakentaminen on tarkoitus toteuttaa rinnakkaisesti Söderkullan kartanon asuinalueen asemakaavan (S20) rakentamisen kanssa. Uuden sillan rakentaminen pyritään kuitenkin priorisoimaan siten, että nykyisen sillan purkutyöt saataisiin käynnistettyä jo kevättalven aikana.

Purettavan sillan tilalle rakennettava uusi jalankulkusilta on tyypiltään ristikkosilta, jossa teräsristikon sisäpuolelle asennetaan puiset sälekaiteet ja puinen kansilaudoitus.

Kunnan tekniselle valiokunnalle syksyllä 2022 esitetyssä toteutusvaihtoehdossa on huomioitu arvioitujen rakentamiskustannusten ohella myös sillan yleisilmeen soveltuvuus ympäröivään luonnonmukaiseen miljööseen.

Viimeksi muokattu 31.10.2023