Sivistysvaliokunta käsitteli Etelä-Sipoon kolmen päiväkodin tilaratkaisua

Landsängens daghemille, Västerskogin päiväkodille ja Metsärinteen kielikylpypäiväkodille on etsitty ratkaisua, jolla niille saataisiin varmistettua tulevaisuudessa toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat. Kaikkien kolmen päiväkodin nykyisten tilojen on todettu olevan sellaisessa kunnossa, ettei tiloja ole kannattavaa peruskorjata.

Sivistysvaliokunta piti lähtökohtana investointia uusiin päiväkotitiloihin.  Valiokunnan esityksen mukaan väistötilatarve on Västerskogin päiväkodille ja Metsärinteen kielikylpypäiväkodille. Valiokunta esittää, että Landsängens daghemin tilannetta on seurattava tarkasti ja ryhdyttävä välittömästi toimiin, jos tilanne sitä vaatii.

Sivistysvaliokunta päätti asiasta vastaehdotuksen mukaisesti äänin 5-4. Alkuperäinen ehdotus valiokunnalle oli, että Västerskogin ja Opintien kiinteistöille rakennettaisiin kaksi pitkäaikaista paviljonkipäiväkotia, jolloin kunnalle jäisi hyvin aikaa suunnitella ja rakentaa pysyvät tilat. Sipoon kunnan Toimitilat -yksikkö on selvittänyt, että kunnan alueella ei ole olemassa valmiina sopivia pitkäaikaisia väistötiloja päiväkodeille.

Seuraavaksi näiden Etelä-Sipoon päiväkotien tilaratkaisuja käsittelee tekninen valiokunta, minkä jälkeen asian on tarkoitus edetä kunnanhallituksen käsittelyyn.

Västerskog ja Metsärinne väistötiloihin jo syksyllä

Sivistysvaliokunta teki myös päätöksen Västerskogin päiväkodin, Metsärinteen päiväkodin ja Mäntymäen väliaikaisen ruotsinkielisen ryhmän toiminnan siirtymisestä tulevana syksynä.

Sivistysvaliokunta päätti, että Västerskogin päiväkoti siirtyy 15.8.2022-31.7.2023 väistötiloihin Mäntymäen päiväkotiin. Mäntymäen väliaikaisen ruotsinkielisen päiväkotiryhmän lapset saavat pysyvät varhaiskasvatuspaikat päiväkoti Miilistä 1.8.2022 alkaen.

Metsärinteen kielikylpypäiväkoti siirtyy 15.8 -31.7.2023 väistötiloihin Pilke Söderkullaan ja Metsärinteen kielikylpypäiväkodin esiopetus siirtyy pysyvästi 1.8.2022 alkaen koulujen yhteyteen Miiliin.

Linkit:

Sivistysvaliokunnan esityslista

Viimeksi muokattu 13.05.2022