Sivistysosaston kysely koulumatkan sujuvuudesta

Oppilaat vastaavat kyselyyn koulussa, yhdessä opettajansa kanssa. Huoltajakysely on lähetetty Wilman kautta. Toivomme, että mahdollisimman moni kuljetusoppilaan huoltaja ottaisi aikaa tähän ja kävisi vastaamassa kyselyyn, jonka vaikutus viedään suoraan koulukuljetusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Kokonaistavoitteena on selvittää, miten hyvin me Sipoossa onnistumme koulukuljetusoppilaiden koulumatkan järjestelyissä, sekä yleisesti kartoittaa kunnan liikenneturvallisuutta koulumatkoissa. Kyselyn tulosten pohjalta on tarkoitus laatia toimenpidesuunnitelma vielä tämän vuoden aikana.

Viimeksi muokattu 26.04.2022