Sipoonjoen Brobölen patoalue kunnostetaan vaellusesteettömäksi virtavedeksi

 

Rakennusurakassa kunnostetaan Brobölen padon kohdalla sijaitseva koskialue ja mahdollistetaan ympärivuotisesti kalojen ja muiden vesieliöiden kulkua padon ohi. Pääurakoitsijana rakennusurakassa toimii Ralf Ajalin Oy.

Tekninen valiokunta on hyväksynyt Brobölen padon koskialueen kunnostusratkaisun kokouksessaan 29.3.2022 § 31. Rakennusurakkaan on varauduttu vuoden 2023 talousarviossa. Brobölen padon koskialueen kunnostaminen on yhteistyöhanke Sipoon kunnan, MMM:n Nousu ohjelman ja WWF:n kanssa. WWF:n osuuden hankkeen rahoituksesta mahdollistavat Lassi Leppinen Säätiön ja Mona ja Felix Björklundin yksityislahjoitukset.

Uusi luonnonmukainen ohitusuoma ja parempaa tulvasuojelua

Rakennusurakassa padon länsipuolella sijaitseva nykyinen kalatie puretaan ja tilalle rakennetaan nykyistä leveämpi, syvempi ja loivempi luonnonmukainen ohitusuoma kalojen ja muun eliöstön vapaan kulkemisen ja ympärivuotisten elinolosuhteiden parantamiseksi. Rakennusurakassa tehtävillä toimenpiteillä vähennetään myös padon yläpuolisten alueiden tulvariskiä.

Koskialuetta ja ohitusuomaa kivetään kiviryhmittäin huokoisesti ja kerroksittain pienpoikasten suojapaikkojen ja kutualueiden luomiseksi.

Padon itäpääty korjataan uudella betonimuurilla ja padon yläpuolella korjataan rantaeroosiota kiveyksellä. Muutoin muinaismuistolain nojalla rauhoitetut vanhat patorakenteet säilyvät ennallaan.

Lisäksi rakennusurakassa tehtävä työ jatkaa vuosikymmenien ajan tehtyjä toimenpiteitä alueen erittäin uhanalaisen taimenkannan hyväksi sekä parantaa alueen viihtyisyyttä ja virkistysmahdollisuuksia.

 

Viimeksi muokattu 24.05.2023