Sipoon saaristoon kohdistuva vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin hanke on saatu päätökseen

Hankkeen aikana asukasideoita saariston kehittämiseksi jätettiin vajaa 40 kappaletta. Ideoiden esitarkastuksen, asukastyöpajojen ja ideoiden yhteisen viimeistelyn kautta äänestykseen asetetuista kymmenestä asukasideasta toteutukseen eteni lopulta neljä ehdotusta; saariston grillipaikkojen kunnostaminen, kiinnityspaikkojen lisääminen saariston laitureihin, Vilstrandin laiturin kunnostus ja saariston esteettömyyden parantaminen.

Toukokuun äänestysvaiheessa mukana olleet ideat keräsivät kuntalaisilta yhteensä 234 ääntä.

Kehittämistoimia ympäri saaristoa

Kesän ja alkusyksyn aikana äänestyksen kautta toteutettavaksi edenneitä asukasideoita on toteutettu kunnan toimesta niin Vilstrandin, Norrkullalandetin, Möholmenin kuin Furuholmenin saaristokohteissa.

Hankkeen tuloksena saaristokohteissa tehdyt kehittämistoimenpiteet:

  • Veneiden kalliokiinnityksien lisäys: 25 kpl eri saaristokohteisiin
  • Vilstrandiin kaksi uutta kiinnityspoijua
  • Vilstrandin laiturin kunnostus: uusi kansilaudoitus, kaide ja pollari
  • Möholmenin ja Furuholmenin isojen grillipaikkojen kunnostus
  • Paraolympiakomitean toteuttama esteettömyyskartoitus (Norrkullalandet ja Kalkkirannan satama)

Saaristokohteiden kehittämistoimien toteutus on tehty yhteistyössä Sipoon kunnan yhdyskunnan ja ympäristön toimialan sekä liikuntapalveluiden työntekijöiden kanssa. Hankkeessa toteutettujen asukasideoiden ohella liikuntapalvelut on rakennuttanut omana hankkeenaan esteettömyyskartoituksessa tunnistetun tarpeen pohjalta esteettömän WC-rakennuksen Norrkullalandetiin.

Hankkeen aikana tunnistettuja saariston kehittämiskohteita pyritään edistämään tulevien vuosien aikana liikuntapalveluiden käytössä olevan budjetin puitteissa.

Lämmin kiitos sipoolaisille aktiivisesta osallistumisesta vuoden 2023 #MunSipoo -hankkeeseen!

Viimeksi muokattu 17.10.2023