Sipoon opiston kevätlukukauden lähiopetuksen rajoitukset jatkuvat 31.3.2021 asti

Sipoon kunta on päättänyt jatkaa rajoitustoimenpiteitä Covid-19 viruksen leviämisen torjumiseksi. Sipoon opiston osalta rajoitukset koskevat aikuisten ryhmäharrastustoimintaa sekä yksityisopetusta ja ovat voimassa 31.3.2021 asti. Tämä tarkoittaa, että kevätlukukauden lähiopetus siirtyy alkavaksi aikaisintaan pääsiäisen jälkeen tautitilanteen niin salliessa.

Mikäli opettajasi haluaa järjestää maaliskuussa alkavan opetuksen etäopetuksena, hän on yhteydessä opiskelijaryhmiinsä. Mikäli opetus on suunniteltu pidettäväksi etäopetuksena, opetus toteutuu suunnitellusti. Jo alkanut etäopetus jatkuu suunnitelmien mukaan.

Tällä hetkellä emme tiedä, voidaanko kevätlukukautta kaikkien lähiopetuskurssien osalta aloittaa. Pyrimme järjestämään vaikka lyhyemmänkin kevätlukukauden huhtikuusta alkaen, jos rajoitteet voidaan poistaa.

Rajoitukset eivät koske alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa. Lasten ja nuorten opetus jatkuu lähiopetuksena.

Myös silloin kun toimintaa järjestetään alle 20- vuotiaille toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita kunnan tiloissa:

  • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
  • Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.
  • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
  • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
  • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
  • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
  • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
  • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
  • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

 

Näet kaikki Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset kunnan verkkosivuilta. Lisäksi saat tietoa alueellisista ja valtakunnallisista suosituksista ja rajoituksista HUSin verkkosivuilta, Valtioneuvoston verkkosivuilta ja aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Viimeksi muokattu 05.07.2022