Suositukset ja rajoitukset koronapandemian aikana

Rajoitusten ja suositusten tarkoituksena on saada koronaviruksen leviäminen hallintaan. Koko Uudenmaan ja myös Sipoon katsotaan olevan nyt koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Olemme koostaneet kaikki Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset tälle sivulle.

Lisäksi saat tietoa:
HUS: Uudenmaan alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset
Valtioneuvosto: Valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset
Aluehallintovirasto

Kunta seuraa suositusten ja rajoitusten antamisessa sekä viestinnässä valtioneuvoston suosituksia ja Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän linjauksia. Koordinaatioryhmään kuuluu HUSin, THL:n ja AVIn asiantuntijoiden lisäksi kuntien ja yksityisten isompien terveydenhuoltoyritysten edustajia.

Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronapandemian aikana

 

Suositusten ja rajoitusten muuttuessa tämän sivun tietoja pyritään päivittämään mahdollisimman nopeasti, mutta äkillisissä muutoksissa päivityksissä saattaa esiintyä pientä viivettä. Valtakunnallisista suosituksista saat ajantasaisimman tiedon valtioneuvoston verkkosivuilta ja aluehallintoviraston suosituksista sen verkkosivuilta.

Sairastaminen

Pyydämme sipoolaisia hakeutumaan koronavirustestiin, jos heillä on vähäisiäkään koronavirukseen viittaavia oireita. Ohjeet ajanvarauksesta näytteenottoon saat tästä linkistä.

Jää kotiin sairastamaan lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa.

Turvavälit

Pyri pitämään 2 metrin turvaetäisyys muihin ihmisiin esimerkiksi julkisilla paikoilla, joukkoliikenteessä, tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Käsi- ja yskimishygienia

Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Lue tästä THL:n ohjeistus.

Kasvomaskin käyttö

Sipoossa on voimassa vahva suositus kasvomaskin käytöstä yleisötilaisuuksissa, kaikissa julkisissa sisätiloissa, väkijoukoissa niin ulkona kuin sisällä.

Suositus maskinkäytöstä koskee yleisesti yli 12-vuotiaita ja niitä, joilla ei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

Oppilaitoksissa kasvomaskisuositus on voimassa opiskelijoille ja oppilaille toisen asteen oppilaitoksissa, yläkouluissa (luokka-asteet 7.-9) ja peruskoulussa 6. vuosiluokalla. Aikuisille ja henkilöstölle kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa oppilaitoksissa peruskoulusta korkeakoulutukseen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suositellaan kasvomaskin käyttöä sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan. Maskin käyttöä suositellaan erityisesti työssään eri paikoissa kiertäville henkilöille kuten sijaisille, päiväkotiapulaisille, päiväkodin johtajille, työharjoittelijoille ja työssäoppijoille. Kasvomaskin sijaan suojavisiirin käyttö on mahdollista, jos kasvomaskin käyttö on opetustilanteessa haastavaa tai työntekijällä on siihen terveydellinen este. Huoltajia suositellaan käyttämään kasvomaskia, kun he oleskelevat varhaiskasvatuksen tiloissa, esimerkiksi lapsia vietäessä tai haettaessa.

Omalle henkilöstölleen kunta suosittelee kasvomaskin käyttöä kaikissa työtiloissa, vaikka niissä olisikin mahdollista pitää turvavälejä.

Tutustu tarkemmin THL:n verkkosivuilla suositukseen kasvomaskien käytöstä kansalaisille koronaepidemian eri vaiheissa.

Etätyö

Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Omalle henkilöstölleen kunnalla on ollut etätyösuositus voimassa koko ajan jo keväästä alkaen ja suositus on voimassa toistaiseksi. Henkilöstö tekee etätyötä, jos työtehtävät sen mahdollistavat.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksista päättää aluehallintovirasto.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja ulkotiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on voimassa 31.1.2021 saakka. Enintään 10 hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Kunta noudattaa yleisötilaisuuksien rajoituksia kaikissa kunnan yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa. Kaikki kunnan järjestämät yleisötilaisuudet on peruttu 31.1.2021 saakka lukuun ottamatta verkossa striimattavia tilaisuuksia.

Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä 31.1.2021 saakka. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Opetuksen järjestäminen

Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen 31.1.2021 saakka.

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvien lukiolaisten opetus järjestetään osittain lähiopetuksena.

Harrastukset

Kaikki kunnan järjestämä ryhmäharrastustoiminta aikuisille (yli 20-vuotiaille) keskeytetään 31.1.2021 saakka niin sisä- kuin ulkotiloissa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi liikuntaryhmien keskeyttämistä. Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samaa rajoitusta.

Sen sijaan lasten ja nuorten, eli alle 20-vuotiaiden ryhmäharrastuksia voidaan järjestää ulkotiloissa turvavälein, mutta ei sisätiloissa. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Muihin harrastuksiin osallistuessa, tule harrastuksiin vain täysin terveenä. Harrastuksiin osallistuessa tulee olla täysin oireeton, lieviäkään oireita ei saa olla. Harrastuksissa täytyy pyrkiä säilyttämään etäisyys muihin harrastajiin.

Jos olet yläkouluikäinen tai sitä vanhempi, käytä kasvomaskia kaikissa tilanteissa, paitsi urheilusuorituksen aikana, ja huolehdi käsihygieniasta. Yleisten pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö on syytä minimoida.

Järjestöjä, yhdistyksiä ja urheiluseuroja pyydetään seuraamaan valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia sekä käyttämään harkintaa siinä, miten toimintaa järjestetään.

Vierailut asumisyksiköissä

Suositellaan vieraiden tapaamista ulkona, jos mahdollista. Tapaamiset sisätiloissa ovat myös sallittuja. Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita. Tapaamisista on sovittava etukäteen henkilökunnan kanssa.

Vierailulle ei saa tulla, jos kärsii vilustumisoireista tai vatsakivusta/ripulista. Vierailijan on käytettävä nenä-suusuojaa koko vierailun ajan. Kirurgisen suu-nenäsuojan saat yksikön/osaston henkilökunnalta. Omaan läheiseensä, muihin asukkaisiin/potilaisiin ja henkilökuntaan pidetään 2 m turvaetäisyys koko tapaamisen ajan mahdollisuuksien mukaan.

Vieraita voi tällä hetkellä tulla vain yksi kerrallaan. Hoitajat ottavat vierailijan vastaan ulkona ja opastavat heidät sisälle. Vierailut tapahtuvat läheisen huoneessa tai erillisessä vierailutilassa. Vierailu rajoitetaan 30-60 minuuttiin.

Lue koko vierailuohje tästä linkistä.

Julkiset tilat

Sipoon kunta sulkee valtaosan kunnan julkisista sisätiloista 28.11.2020-31.1.2021. Esimerkiksi Monitoimihalli suljetaan. Myös koulujen liikuntasalien iltakäyttö on kielletty. Sen sijaan kunnan nuorisotilat Nuorkka ja Pleissi pidetään avoinna, mutta nuorisotiloissa asioivilta edellytetään kasvomaskin käyttöä iästä riippumatta. Kirjastojen tiloja ei suljeta kokonaan, mutta niissä saa ainoastaan käydä asioimassa ja noutamassa ennakkoon varattua aineistoa.

Kunnan asiakaspalvelupisteet SipooInfo Nikkilä ja SipooInfo Söderkulla pysyy avoinna. Näin turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin. Suosittelemme kuitenkin, että asioit etäyhteyksien avulla ja vältät paikan päällä asiointia, jos asiasi vain on mahdollista hoitaa etänä.

Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan sisätilat.

Huoltajatapaamiset kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Koulujen ja päiväkotien huoltajatapaamiset on suositeltu pidettäväksi lähtökohtaisesti etätapaamisina. Lähitapaaminen tulee kyseeseen silloin, jos etätapaaminen ei syystä tai toisesta perheelle käy tai tapaamisen aihe on sellainen, että lähitapaaminen on perusteltua. Lähitapaamisissa huoltajien kanssa on voimassa maskisuositus ja niissä pyritään pitämään turvavälejä.

Koronavilkku

Suosittelemme lataamaan koronavilkun älypuhelimeen. Voit ladata koronavilkun puhelimeesi osoitteessa koronavilkku.fi.

Matkustaminen

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset, kuten tarpeettoman matkustamisen välttäminen muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu. Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat

Sipoossa voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset aukiolo- ja anniskeluaikojen osalta.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

Taksit

Kunta suosittelee, että takseissa kuljettajat ja matkustajat käyttävät kasvomaskia, ellei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.