Sipoon kunta saa avustusta lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen

Avustuksella rahoitetaan Sipoon hanketta, jonka tavoitteena vahvistaa ja edistää lukutaitotyötä Sipoon esi- ja peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Hankkeessa pyritään vahvistamaan lasten ja nuorten lukutaitoa, lukemaan oppimista, lukutaidon ylläpitämistä ja monipuolisia kirjoitustaitoja erilaisien toimien avulla.

Sipoo aikoo laatia hankkeessa Kansallisen lukutaitostrategian 2030 mukaisen suunnitelman ja mallin lukemisen edistämiseen ja vahvistamiseen Sipoossa. Tarkoituksena on, että tätä suunnitelmaa, eli niin kutsuttua Sipoon lukutaitostrategiaa, olisi helppo toteuttaa käytännössä jokapäiväisessä opetuksessa Sipoon kouluissa.

Suunnitelman toteuttamisen vaikutusta oppilaiden lukutaitoon mitataan ja seurataan pidemmällä aikavälillä Lukuseulan kartoitustulosten avulla. Lukuseula on digitaalinen arviointiväline, jota käytetään Sipoossa peruskoululaisten luku- ja kirjoitustaitojen arvioimiseen.

Kaiken kaikkiaan Opetushallitus myönsi avustusta 14 opetuksen järjestäjälle tai muulle avustusta hakeneelle taholle. Sipoolle myönnettiin avustusta 47 500 euroa, josta muodostuu hankkeelle Sipoon oman osuuden kanssa yhteensä 50 000 euroa.

Linkit:
Kansallinen lukutaitostrategia 2030 Opetushallituksen verkkosivuilla

Viimeksi muokattu 21.06.2023