Sipoon kunta raivaa kirjanpainajien vahingoittamia puita metsässä Nikkilän kartanon alueella joulukuun aikana

Noin sata vahingoittunutta puuta poistetaan metsäalueelta. Tarkoituksena on varmistaa suositun ulkoilualueen turvallinen käyttö ja hoitaa puistometsää. Myös laki metsätuhojen torjunnasta velvoittaa kuntaa maanomistajana poistamaan vahingoittuneita puita. Samalla poistetaan pienpuustoa, jotta näkyvyys ja myös turvallisuuden tunne alueella ulkoiltaessa lisääntyy.

Arvokkaat vanhat männyt säilytetään, ja metsään jätetään myös lahopuita luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Lisäksi jätetään myös luontaisesti uudistuvaa puustoa, kuten tammia ja pihlajia.

Raivattavien puiden jäljiltä jääviin aukkokohtiin istutetaan lehtipuita, mikä lisää metsän vastustuskykyä muun muassa kirjanpainajatuhoja ja ilmastonmuutosta vastaan tulevaisuudessa. Raivattavat puut haketetaan energiapuuksi.

Kuva:
Raivaustöitä tehdään ilmakuvaan numeroiduilla alueella 186

Karttakuva

Viimeksi muokattu 01.12.2021