Sipoo yrittää – ja onnistuu: Kotiapu Hemma Bäst syntyi, kun koronavuosi kuritti fysioterapiayritys Smartfysiota

Mikä?

Kotiapu Hemma Bäst ja Smartfysio-fysioterapiavastaanotto

Mitä?

Kotiapu Hemma Bäst tarjoaa monipuolista ja kiireetöntä kotiapua ikääntyneille, liikuntarajoitteisille ja muille, jotka tarvitsevat apua arkiaskareissa. Smartfysio on täyden palvelun fysioterapiavastaanotto, jossa saat apua ennakoivasti tai kun vahinko on jo sattunut.  Smartfysio on Suomen Yrittäjänaisten jäsenyritys.

Missä?

Vastaanotto Nikkilän keskustassa, osoitteessa Iso kylätie 20. Tekee myös koti- palvelukoti- ja asumisyksikkökäyntejä. Fysioterapia onnistuu heiltä myös etäyhteydellä

Auttamisen halusta sattumalta yrittäjäksi

Laura Eyvindson valmistui fysioterapeutiksi vuonna 2006 ja ajatteli tuolloin työllistyvänsä pysyvästi helposti. Kiinteiden vakanssien löytyminen osoittautuikin oletettua suuremmaksi haasteeksi, mutta töitä toki riitti tunti- ja keikkapohjalta. Eyvindson on aina halunnut auttaa muita ja kun keikkatyötä oli tarjolla, paiski hän töitä hurjaa tahtia.

-Otin vastaan kaikki mahdolliset työtarjoukset ja sinkoilin sinne, tänne, Eyvindson toteaa.

-Ajattelin, että pakko tehdä vaan kaikki työsuoritukset, jotka minulle tarjoutuvat, mutta samalla mietin, että eihän tämä näin voi jatkua ikuisuuksia. Joku siinä ehdotti sitten, että ryhdy yrittäjäksi ja sillä tiellä nyt ollaan, Eyvindson kertoo.

Sipoossa yhteisöllisyys on ihana asia

Alun perin Pohjanmaalta kotoisin oleva Laura Eyvindson muutti ensin Helsinkiin opiskelemaan ja sitten Sipoon Nikkilään ja totesi, että Sipoossa on samanlaista yhteisöllisyyttä kuin hänen lapsuudenmaisemissaan. -Minut otettiin todella avosylin vastaan, heti kutsuttiin kaikenlaisiin tapahtumiin esittäytymään ja pitämään tietoiskuja ja sipoolaiset saivat minut todella tuntemaan itseni tervetulleeksi. Tuntui, että tämä paikka sopii minulle, tämä on minun uusi kotini, Eyvindson maalailee.

Osaltaan vaikutti varmasti myös Eyvindsonin reipas asenne, auttamisen halu ja oma halu olla osana yhteisöä. Toisaalta lapsuuden seudusta muistuttava luonto on varmasti myös edesauttanut kotiutumista Sipoon maisemaan.

Maltillisen kasvun kautta vakiintuneeksi toimijaksi

Smartfysio on kasvanut luonnollisesti ja tällä hetkellä Smartfysio tarjoaa elannon neljälle fysioterapeutille. Neljän terapeutin tiimiä täydennetään työnohjaajan palveluilla ja tarvittaessa neurokirurgin konsultaatiolla. Kullakin fysioterapeutilla on omia erityisosaamisalueitaan kuten kivunlievitys, työergonomian kartoitus, urheilufysioterapia ja alaraaja ongelmat, turvotuksen hoito lymfaterapialla, KELA:n vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja ikääntyneiden fysioterapia. Nämä ovat omalta osaltaan edesauttanut aseman vakiintumista fysioterapiapalvelujen ja siihen liittyvien erikoispalvelujen tarjoajana Sipoossa.

Lisäarvoa tuo se, että palvelut ovat saatavilla niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi.

Smartfysion fysioterapeutti neuvoo asiakasta jumppamatolla.
Smarfysio-fysioterapiavastaanotosta saa apua monenmoisiin vaivoihin. Palvelukielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Korona vei maton alta ja leivän suusta

Kuten monille muille yrityksille, joiden päätoimiala perustuu ihmisten väliseen fyysiseen kanssakäymiseen, myös Smartfysion liikevaihto ja asiakastapaamiset romahtivat, kun koronavirus alkoi levitä Suomessa kevättalvesta 2020.

Tuli lomautuksia sillä työtä oli vain muutamia tunteja viikossa. Smartfysion toimitusjohtaja Laura Eyvindson joutui miettimään, että millähän sitä pärjää tästä edespäin.

Eyvindson ei kuitenkaan suostunut antamaan paniikille ylivaltaa, vaan alkoi miettiä, että mihin suuntaan toimintaa voisi ja pitäisi kehittää – sitten kun koronasta aikanaan päästään pois.

Toimitusjohtaja ryhtyi innovaattoriksi

Laura Eyvindson oli jo ennen korona-aikaa siirtynyt pois kliinisestä fysioterapeutin työstä ja opetellut keskittymään yrityksen johtajana toimimiseen. Tästä syystä olikin luontevaa, että koska oma toimeentulo ei ollut niinkään sidottu itse fysioterapeutin työhön, vaan nimenomaan Smartfysio-yrityksen johtamiseen, hän valitsi seuraavaksi kehityskohteekseen uudenlaisen palvelukokonaisuuden, jonka fokuksena on tarjota enemmän ja erilaista tukea ja turvaa.

Kun kalenteri oli tyhjä lähti kehittymään jo kauan kytenyt idea uudesta liiketoiminnasta, johon Eyvindson haki ja sai kehitystukea.

Kotiapu Hemma Bäst syntyi omien kokemusten pohjalta

Laura Eyvindson on fysioterapeutin työn lisäksi työskennellyt kotihoidon parissa Norjassa ja ikääntyneiden ja muistisairaiden osastoilla Ahvenanmaalla. Alituinen kiire, liian niukat henkilöstöresurssit ja mekaaniseksi suorittamiseksi muuntuva työ josta puuttui ihmistä kunnioittava kohtaaminen ja kuunteleminen vaivasivat Eyvindsonia jo vuosia sitten, ennen kuin hänen elämänsä sai fysioterapeuttina toimimisen myötä uuden suunnan. Muistot ja kokemukset jäivät kuitenkin muhimaan jonnekin mielen syövereihin, jonka pohjalta alkoi pitkä kehitystyö.

Kotiapu Hemma Bästin tavoitteena on tarjota asiakkaille kiireettömiä kohtaamisia tutun ja turvallisen avustajan kanssa. Kuntouttava työote, aika ja minimaalinen vaihtuvuus henkilöresursseissa ovat ovat myös Hemma Bästin ohjenuoria.

Kotiapu Hemma Bäst ei korvaa julkisia palveluja vaan täydentää näitä

Kotiapu Hemma Bästin tavoite on toimia julkisia palveluja täydentävänä palveluna, tuoden lisäarvoa muun muassa juuri kiireettömyyden, joustavuuden ja vähäisen vaihtuvuuden myötä.

Kokemukseni fysioterapeuttina on se että apua haetaan usein myöhään kun esim. kotona itsenäisesti pärjääminen ei tahdo onnistua. Harvoin haetan apua tai tukea ennaltaehkäisevässä mielin. Jos osaisimme reagoida ajoissa tarjoamaan tukea ja kuntoutusta, kun esim. ikääntyneen toimintakyky on huonontunut tai kotona pärjääminen muuttunut haastavemmaksi tai ikääntynyt on kotiutumassa tapaturman jälkeen, on mahdollista, että voisi vielä elää laadukasta ja onnellista elämää pidempään omassa kodissaan. Sanomattakin on selvää, että yhteiskunnan varoja myös säästyisi.

Kiireettömästi ja samojen henkilöiden toimesta

Osa Kotiapu Hemma Bästin toimintastrategiaa on, että asiakkaalla on oma nimetty avustaja niin sanottu Oma ystävä. Tämä henkilö ei vaihdu viikosta toiseen, vaan säilyy kyseisen asiakkaan nimettynä avustajana. Käyntiajat ovat vähintään 1 h ja käyntejä voi olla useampi viikossa.

Hemma Bäst yrityksen työntekijä auttaa seniorikansalaista kukkien kastelussa.
Kotiapu Hemma Bäst räätälöi palvelut aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Olennaista on, että kiire ei kuulu Kotiapu Hemma Bästin toimintaan. Kotiapu Hemma Bästin tarkoituksena on täydentää julkisia palveluja.

Palvelujen kirjo määräytyy asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan

Kotiapu Hemma Bästillä ei ole varsinaista kiinteää palveluvalikoimaa, josta asiakas valitsee mitä hän tarvitsee, vaan palvelukokonaisuus räätälöidään asiakas- ja tapauskohtaisesti.

Palvelut voivat olla esimerkiksi avustamista kotiaskareiden kanssa, ruoanlaittoa tai lääkkeiden ottamisen kanssa auttamista. Toisaalta se voi myös olla, vaikka peseytymisessä auttamista, puutarhatöiden tekemistä, siivoamista, tai esimerkiksi auttamista asioiden järjestelemisessä.

Toisille asiakkaille tarvittava apu voi olla niinkin yksinkertaista, kuin yksinäisyyden estämistä ja elämänlaadun ja -ilon parantamista ihan vain lähtemällä kaveriksi kävelylle, vaikka hautausmaalle, puistoon tai metsään. Virkistysapua saa myös museoon tai konserttiin lähtöä varten. Virkistyspalvelut sopivat hyvin esim. palvelukodissa asuvalle henkilölle, silloin Oma ystävä tulee käymän ja esim. lukee päivän lehden, muistelee yhdessä menneitä ja käyvät vaikka ulkona havannoimassa luontoa.

Omaisten lyhytaikainen sijaistaminen on myös yksi osa Hemma Bästin palvelukirjoa, eikä taukoa tarvitsevan omaisen suinkaan tarvitse olla välttämättä apua tarvitsevan virallinen omaishoitaja.

-Meidän palvelumme työntekijän suusta ei kuulla esimerkiksi, että ei viedä roskia tai vaihdeta verhoja, koska se ei kuulu toimenkuvaan, Laura Eyvindson toteaa.

Kaikki alkaa ilmaisella konsultaatiokäynnillä

Kun kartoitetaan mitä Kotiapu Hemma Bäst voisi kullekin asiakkaalle tarjota, minkälaiset kustannukset tästä syntyisi ja miten usein apua olisi hyvä asiakkaan saada, järjestetään ihan aluksi konsultaatiokäynti. Laura Eyvindson istuu tällöin alas niin asiakkaan kuin tarvittaessa myös tämän omaisen/omaishoitajan tai muun edustajan kanssa ja käy rauhassa läpi asiakkaan tilanteen, mitä apua tarvittaisiin ja sen, miten Kotiapu Hemma Bäst voisi olla avuksi.

Konsultaatiokäynti ei maksa mitään ja jos ei asiakas haluakaan tilata apupalvelua Kotiapu Hemma Bästiltä, ei tietenkään mitään kustannuksiakaan synny.

On myös syytä alleviivata, että Hemma Bästin palvelut kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin.

Pilottijakso alkaa syksyllä 2021, laajennusideat ovat jo valmiina

Kotiapu Hemma Bäst aloittaa pilotoinnin syksyn 2021 aikana, jolloin työskentely ensimmäisten asiakkaiden kanssa alkaa. Palvelun vastaanottoa auditoidaan ja kehitetään pilotointijakson aikana, jolloin on myös valmius tarpeen mukaan rekrytoida lisää työntekijöitä.

Jatkossa palvelua on tarkoitus laajentaa myös talkkariapupalveluun, jossa Kotiapu Hemma Bästin kautta voi tilata myös pienimuotoisia remonttitöitä varten ammattilainen avuksi. Kun palvelun tilaa Kotiapu Hemma Bästin kautta, joka tuntee valmiiksi asiakkaan tilanteen ja mahdolliset haasteet, voidaan esimerkiksi esteettömyyttä parantavia töitä tehdä kätevästi ja melko pienelläkin vaivalla. Kotiapu Hemma Bästin palveluvalikoimaan kuuluvat myös esteettömyys ja turvallisuus kartoitukset.

Kotiapu Hemma Bäst haluaa ennalta ehkäistä tulevia ongelmia yhdessä asiakkaan kanssa

Julkisia palveluja täydentävänä, Hemma Bäst pyrkii yhdessä asiakkaan kanssa tukemaan kotona asumista, asiakkaan viihtymistä ja elämänlaatua sekä ylläpitää toimintakuntoa ja ennalta ehkäistä tulevia terveydellisiä ongelmia muun muassa arkikuntoutumisen keinoin. Luonnollisesti myös fysioterapiaosaamista hyödynnetään ja muutenkin koko taustayrityksen, Smartfysion palvelukirjoa – juuri asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Hemma Bästin yhteinen tavoite asiakkaan kanssa ei ole vain tukea mahdollisimman pitkään omassa kodissa asumista laitosasumisen sijaan. Se, että pärjää jotenkuten ei ole mikään tavoite.

-Kaikkein tärkeintä on mahdollisuus asua onnellisena mahdollisimman pitkään kotona, Eyvindson alleviivaa.

Yhteystiedot

Smartfysio
Iso kylätie 20
Puh. 050 533 4799

www.smartfysio.fi
smart@smartfysio.fi

Kotiapu Hemma Bäst
Kauppakuja 3 A
Puh. 045 269 5534

www.kotiapuhemmabast.fi
laura@smartfysio.fi

Viimeksi muokattu 09.08.2021