Sipoo Numeroina 2020 -tilastoraportti kuvaa kasvavan kunnan kehityksen

Vuosittain syntyy keskimäärin 170 lasta ja kuolee 140 henkilöä Sipoossa. Kuntaan muuttaa vuosittain keskimäärin 1 600 henkilöä ja kunnasta muuttaa keskimäärin 1 200 henkilöä.  Vuonna 2020 syntyneitä oli 180 ja kuolleita 172. Sipooseen muutti 1 974 henkilöä ja pois 1 465 henkilöä.

Vuonna 2020 suomenkielisten osuus oli 64 prosenttia, ruotsinkielisten osuus 30 prosenttia ja vieraskielisten osuus 6 prosenttia. Suurimmat vieraskielisten ryhmät olivat äidinkieleltään viroa puhuvat (364 henkilöä) ja venäjää puhuvat (257 henkilöä). Kansalaisuuksia oli yli 70.

Väestön ikärakenne vanhenee mutta on nuorempi kuin koko maassa. Vuoden 2020 lopussa 0–14-vuotiaiden osuus oli 18 prosenttia, 15–64-vuotiaiden osuus 64 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneiden osuus 18 prosenttia.

Noin puolet sipoolaista kuuluu työvoimaan. Vuonna 2019 työllisiä oli 10 331 ja työpaikkoja 6 994.  Kunnan työpaikkaomavaraisuusaste oli 67,7 prosenttia. Työllisistä 70 prosenttia työskenteli kunnan ulkopuolella. Työpaikoista 2 prosenttia oli maa- ja metsätaloudessa, 40 prosenttia teollisuus-, rakennus- ja kuljetusaloilla sekä 56 prosenttia palvelualalla (jakamattomat arvot: 2 %).

Sipoossa asuntojen määrä on lisääntynyt melkein puolella 2000-luvulla. Vuoden 2020 lopussa asuntoja oli noin 10 500, joista lähes tuhat asuntoa ei ollut vakinaisessa asuinkäytössä. Pääosa asunnoista on omakoti- ja paritaloissa. Viime vuosien aikana kerrostaloasuntojen osuus on kasvanut. Vuonna 2020 asunnoista 61 prosenttia sijaitsi omakoti- ja paritaloissa, 7 prosenttia rivitaloissa ja 31 prosenttia asuinkerrostaloissa (muut rakennukset: 1 prosenttia).

Vuonna 2020 asuinrakennusten kerrosala muodosti 65 prosenttia, teollisuus- ja varastorakennusten kerrosala 22 prosenttia ja muiden rakennusten kerrosala 13 prosenttia kaikkien rakennusten kerrosalasta Sipoossa (kesämökit ja maatalousrakennukset eivät pääsääntöisesti sisälly rakennuskantaan). Viime vuosina teollisuus- ja varastorakennusten kerrosala on kasvanut nopeasti.

Vuonna 2020 kunnassa oli 2 182 kesämökkiä. Yli puolet kesämökeistä sijaitsee saaristossa.

Sipoo Numeroina 2020 -tilastoraportti on julkaistu kunnan verkkosivuilla: sipoo.fi -> organisaatio -> avainluvut

Linkki:

Sipoo Numeroina 2020 -tilastoraportti (pdf)

 

Viimeksi muokattu 17.12.2021